BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Marta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Ślaska-Grzywna Beata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Andrejko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Physical Properties of Seeds of the Selected Oil Plants
Właściwości fizyczne nasion wybranych roślin oleistych
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 69-77, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Badania właściwości fizycznych, Wyniki badań
Agriculture, Agricultural and food processing, Physical properties research, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy zbadano wybrane właściwości fizyczne nasion 8 roślin wykorzystywanych w przetwórstwie rolno-spożywczym, takich jak: rzepak ozimy (Brassica napus L.) odmiany Adriana, sezam indyjski (Sesamum indicum L.), len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) odmiany Luna, słonecznik łuskany (Helianthus L.) (kraj pochodzenia - Bułgaria), konopie siewne (Cannabis sativa L.) odmiany Beniko, mak niebieski (Papaver somniferum L.) odmiany Major, rzeżucha ogrodowa (Lepidium sativum L.), czarnuszka siewna (Nigella Sativa L.). W materiale badawczym oznaczono: masę 1000 nasion (MTS), kąt zsypu i usypu nasion, gęstość utrzęsioną i usypową nasion oraz wytrzymałość pojedynczych nasion na ściskanie. Niektóre nasiona spośród wybranych gatunków roślin różniły się między sobą zarówno kształtem jak i wielkością, stąd też wyniki oznaczeń właściwości fizycznych były zróżnicowane.(abstrakt oryginalny)

The paper examines the selected physical properties of seeds of 8 plants used in agri-food processing industry. These are: Winter rapeseed (Brassica napus L.) Adriana cultivar, sesame (Sesamumindicum L.), common flax (Linum usitatissimum L.) Luna cultivar, husked sunflower (Helianthus L.) (country of origin - Bulgaria), hemp (Cannabis sativa L.) Benikocultivar, blue poppy (Papaver somniferum L.) Major cultivar, garden cress (Lepidium sativum L.), Black caraway (Nigella Sativa L.). In the research material we determined the following: mass of thousand seeds (MTS), piling angle and angle of repose, tap and bulk density and compressive resistance of single seeds. Some seeds from the selected plant species differed with shape and size. Thus, the results determining the physical properties were varied.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński, W., Zając, T. (Red.). (2010). Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Praca zbiorowa. PWRiL, Poznań. ISBN 978-83-09-99033-8.
 2. Grochowicz, J., Laskowski, J. (1983). Analiza metod określania fizycznych właściwości surowców i mieszanek paszowych. Biuletyn Informacyjny Przemysłu Paszowego, 3-4, 1-12.
 3. Grochowicz, J., Laskowski, J. (1987). Metody oznaczania fizycznych właściwości surowców i mieszanek paszowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 321, 83-90.
 4. Jasińska, Z., Kotecki, A. (red.) (1999). Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa. Tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 8387866164.
 5. Kapusta, F. (2001). Przemiany bazy surowcowej przemysłu olejarskiego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 917, Technologia 8, 33-40.
 6. Kapusta, F. (2011). Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 204, Nauki Inżynierskie i Technologie, 3, 120-123.
 7. Kapusta, F. (2012). Znaczenie roślin oleistych dla człowieka, rolnictwa i kraju. Wieś Jutra, 5-6, 166-167.
 8. Konopka, S., Jeliński, T., Sadowska, J., Błaszczak, W., Fornal, J., Rybiński. (2009). Podstawowe właściwości fizyczne nasion lędźwianu siewnego (Lathyrussativus L.). Acta Agrophysica, 14(1), 95-108.
 9. Konopka, I., Tańska, M., Faron, A. (2013). Towaroznawstwo i przechowalnictwo zbóż i nasion oleistych. Przewodnik do zajęć laboratoryjnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności. ISBN 01303-15-C.
 10. Pisulewski, P. M., Kowalski, Z. M., Szymczyk, B. A. (2001). Żywieniowe metody modyfikowania składu i kształtowanie właściwości funkcjonalnych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaja). Postępy Nauk Rolniczych, 2, 59-72.
 11. Stępniewski, A., Szot, B., Sosnowski, S. (2003). Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki. Acta Agrophysica, 2(1), 195-203.
 12. Szot, B. (2008). Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego. Acta Agrophysica, 12(1), 191-205.
 13. Trybała, M. (1999). Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 8387866563.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu