BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk I. S. (Belorussian State Agro-technical University), Gordeenko O. V. (Belorussian State University of Agriculture), Kоt Т.P. (Belorussian State University of Agriculture), Маrczuk Аndrzej (University of Life Sciences in Lublin), Kamiński Jan (Warsaw University of Life Sciences), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Determination of Optimal Geometric Parameters of the Windshield Device Limiting the Spray Drift by Wind in Herbicides Spraying
Określenie optymalnych geometrycznych parametrów wiatrochronnego urządzenia ograniczającego znoszenie preparatu przez wiatr przy oprysku herbicydami
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 79-89, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wyniki badań, Maszyny i urządzenia
Agriculture, Research results, Machinery and equipment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy było określenie optymalnych geometrycznych parametrów wiatrochronnego urządzenia ograniczającego znoszenie preparatu przez wiatr przy oprysku herbicydami. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metod planowania eksperymentów i statystycznych metod przetwarzania uzyskanych wyników. Rezultatem badań było uzyskanie parametrów konstrukcyjnych wiatrochronu wykonanego w kształcie kraty żaluzjowej z prostokątnymi płytami. Stwierdzono, że urządzenie to, może być stosowane przy prędkości wiatru przewyższającej dopuszczalne wielkości agrotechniczne. Wyniki badań znajdą zastosowanie w pracach nad urządzeniami do ochrony przed wiatrem przy precyzyjnym podawaniu herbicydów.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to determine the optimal geometric parameters of the windshield device limiting the spray drift by wind in herbicides spraying. Tests were carried out with the use of the planning methods of experiments and statistical methods of processing of the obtained results. The result of the research consisted in obtaining structural parameters of the windshield made in the shape of gratings with rectangular boards. It was found out that this device may be used at the wind speed exceeding agrotechnological sizes. The research results will be used in the work on devices protecting against wind at a precise herbicides spraying.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Гордеенко, О.В., Крук, И.С., Титов, Ю.И., Каминский, Э., Новиков, А.А. (2011). Методика инженерного расчета кинематических параметров движения капель рабочего раствора пестицидов в воздушной среде. Агропанорама, 6, 6-10.
  2. Гордеенко, О.В., Крук, И.С., Кот, Т.П., Каминский, Э., Романюк, В. (2014). Методика инженерного расчета кинематических параметров движения капель рабочего раствора пестицидов в подвижной воздушной среде. Агропанорама, 5, 24-28.
  3. Гордеенко, О.В., Кот, Т.П., Крук, И.С., Маркевич, А.Е. (2007). Способы и устройства защиты факела распыла при внесении пестицидов в ветреную погоду. Механизация и электрификация сельского хозяйства. Межведомственный тематический сборник. Выпуск, 41, 106-113.
  4. Крук, И.С., Послед, Е.В., Кот, Т.П., Гордеенко, О.В., Маркевич, А.Е. (2009). Снижение потерь пестицидов из-за сноса при проведении обработок в неблагоприятных погодных условиях. Материалы межд. научн.-практ. конф. «Экология и сельскохозяйственная техника». Санкт- Петербург: СЗНИИМЭСХ, т. 2, 50-57.
  5. Гордеенко, О.В., Послед, Е.В., Новиков, А.А. (2010). Обоснование способов защиты факела распыла от воздействия ветра. Материалы межд. научн.-практ. конф. «Современная сельскохозяйственная техника: исследование, проектирование, применение». Мн.: БГАТУ, т. 1, 119-122.
  6. Kaminski, E., Kruk, I. (2011). Sposoby zapobiegania znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegów ochrony roslin. Technika rolnicza ogrodnicza i leśna, 4, 25-26.
  7. Крук, О.В., Гордеено, Е.В., Послед и др. (2010). Штанга опрыскивателя с ветрозащитными устройствами. BY № 6648, МПК А 01М 7/00 / И.С. Заявитель Белорусск. гос. аграрн. техн. ун-т. № u20100267, заявл. 18.03.2010, опубл. 30.10.2010. Нац. цэнтр iнтэлектуал. Уласцiвасцi. 5(76), 161.
  8. И.С. Крук, В.А. Агейчик, Д.Р. Мальцев, О.В. (2013). Штанга опрыскивателя с ветрозащитным устройством. пат. BY № 9714, МПК А 01М 7/00 / Гордеенко; заявитель Белорусск. гос. аграрн. техн. ун-т. № u20130442, заявл. 28.05.2013, опубл. 30.12.2013. Нац. цэнтр iнтэлектуал. Уласцiвасцi, 6(95), 171.
  9. Гордеенко, О.В., Крук, И.С. (2006). Защита факела распыленного пестицида от сноса воздушным потоком. Инженерный вестник, 2(22), 14-18.
  10. Гордеенко, О.В. (2004). Повышение эффективности ухода за посевами овощных культур на гребнях совершенствованием оборудования для ленточного внесения гербицидов: Дис. ...канд. Техн. Наук. БГСХА. Горки, 218 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu