BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaga-Toboła Urszula (University of Agriculture in Cracow, Poland), Tabor Sylwester (University of Agriculture in Cracow, Poland), Kwaśniewski Dariusz (University of Agriculture in Cracow, Poland), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Production Capacity and Workstations Load in the Animal Feed Production Process
Zdolność produkcyjna i obciążenie stanowisk roboczych w procesie produkcji karmy dla zwierząt
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 91-100, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wyniki badań, Hodowla zwierząt, Maszyny i urządzenia
Agriculture, Research results, Animal husbandry, Machinery and equipment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zdolność produkcyjna to ilość produkcji o określonej strukturze asortymentowej, możliwa do osiągnięcia przez daną jednostkę wytwórczą w określonym czasie, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji oraz przy zachowaniu jakości produktów odpowiadającej normom. Celem pracy było określenie wykorzystania mocy produkcyjnych i przerobowych poszczególnych stanowisk roboczych stanowiących linię do produkcji suchej paszy dla zwierząt. Zakresem badań objęto linię produkcyjną w zakładzie wytwarzającym suchą karmę dla zwierząt towarzyszących. Na podstawie informacji i dokumentacji uzyskanej od menedżera firmy oraz harmonogramu pracy ustalonego na poszczególnych stanowiskach roboczych, określono czas pracy maszyny, czas pracy człowieka (obsługi maszyny) oraz czas pracy całego stanowiska, z uwzględnieniem jego powierzchni roboczej. Badania wykazały, że stanowiska robocze stanowiące linię do produkcji suchej karmy dla zwierząt obciążone były w zakresie od 76 do 86%. Najmniejsze obciążenie odnotowano na młynie oraz linii pakującej LP02, odpowiednio 76 i 78%. Natomiast obciążenie pozostałych urządzeń było porównywalne i kształtowało się na poziomie od 84 do 86%.(abstrakt oryginalny)

Production capacity is the amount of production with the determined assortment structure possible to achieve by a particular production unit in a determined time at the optimal use of production factors and at maintaining the products quality corresponding to standards. The objective of the paper was to determine the production power and output of particular workstations which constitute an assembly line of dry animal feed. The scope of research covered an assembly line in the establishment which produces dry feed for pet animals. Based on information and documentation obtained from the company manager and on the work schedule determined for particular workstations, the operation time of a machine, human work time (operation of a machine) and operation time of the entire station with its working surface was determined. Research showed that workstations which constituted the assembly line of dry animal feed were loaded within 76 to 86%. The lowest loading was reported in the mill and LP02 assembly line and it was respectively 76 and 78%. Whereas loading of the remaining devices was comparable and was at the level within 84 to 86%.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Baruk, J. (2012). Doskonalenie procesów i metod organizacji w instytucjach administracji publicznej. Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 53-64.
 3. Dohn, K. (2012). Metoda identyfikacji cech istotnych do oceny procesu produkcyjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie, 60, 133-158.
 4. Duda, J., Wojakowski, P. (2013). Projektowanie procesów i systemów obróbki w warunkach współbieżnego rozwoju wyrobu. Projektowanie i sterowanie procesami, 16.
 5. Duraj, J. (2004). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 464-484.
 6. Feld, M. (2013). Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 978-83-7926-060-7
 7. Mazurczak, J. (2002). Projektowanie struktur systemów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 53-61.
 8. Radziszewska-Zielina, E., Sobotka, A., Plebankiewicz, E., Zima, K. (2013). Wstępna identyfikacja i ocena parametrów wpływających na wydajność układu operator-maszyna do robót ziemnych. Budownictwo i Architektura, 12(1), 53-60.
 9. Szeloch, M. (2004). Podstawy organizacji i zarządzania. Wrocław, Oficyna Wydawnicza "Nasz Dom i Ogród", ISBN 83-915211-4-1.
 10. Waters, D. (2001). Zarządzanie operacyjne: towary i usługi. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-13150-0.
 11. Zemczak, M. (2013). Production orders scheduling in multiversion and multiassortment production systems. Part 1. Wybrane Problemy Inżynierskie, 379-384.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu