BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogrodowska Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Roszkowska Beata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Geometrical Features of Seeds of New Pumpkin Forms
Cechy geometriczne nasion nowych form dyni
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 111-118, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Cechy fizyczne, Cechy produktu, Przetwórstwo rolno-spożywcze
Agriculture, Physical properties, Product features, Agricultural and food processing
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Hodowcy roślin szukają nowych roślin, które sprawiają, że gospodarstwa i zakłady przetwórcze są bardziej opłacalne. Obecnie w Polsce, bezodpadowe przetwarzanie dyni jest związane przede wszystkim z produkcją nasion dyni, wydobyciem oleju, rozdrabnianiem makucha do postaci mączki dyniowej, wykorzystaniem na małą skalę miąższu w produkcji żywności, ale przede wszystkim wykorzystanie miąższu jako dodatku do pasz. Podczas procesu technologiczne stosowanego do obróbki nasion dyni ważna jest znajomość ich cech fizycznych, dlatego celem niniejszej pracy była analiza cech geometrycznych nasion nowych dziewięciu form odmiany dyni Olga, które zostały wyhodowane przez naukowców z Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Warszawie. Cechy geometryczne były mierzone za pomocą zestawu do Cyfrowej Analizy Obrazu (DIA) składającego się z kamery cyfrowej (Nikon DXM 1200), komputera i oświetlenia (KAISER RB HF). W pracy zostały zmierzone takie cechy geometryczne jak: długość, szerokość, średnica zastępcza, obwód, pole powierzchni, kolistość i wydłużenie. Dodatkowo zmierzono grubość nasion za pomocą suwmiarki. Nasiona badanych form dyni bezłuskowej różniły się od standardów wymiarami i kształtem, przy czym istotne różnice wykazano w porównaniu ze standardem odmiany Olga. Najbardziej zmienną cechą geometryczną badanych nasion było pole powierzchni, natomiast najmniej zmienne okazały się takie cechy jak kolistość i szerokość.(abstrakt oryginalny)

Plant growers are looking for new crops which would make farms and processing plants more profitable. Currently, in Poland, waste-free pumpkin processing is mainly associated with pumpkin seed production, oil extraction, pulverization of pumpkin oil cake to obtain pumpkin meal, the small-scale use of flesh in food production, but mainly the utilisation of flesh as a feed additive. During technological processes applied for the processing of pumpkin seeds it is important to be familiar with their physical characteristics. The aim of this study was to analyse the geometric characteristics of the seeds of new nine forms of the pumpkin variety Olga, which were bred by researchers from the Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology at the Warsaw University of Life Sciences. Geometrical features were measured using the Digital Image Analysis (DIA) set, consisting of a digital camera (Nikon DXM 1200), computer and lighting (KAISER RB HF). The following geometrical features were measured: length, width, diameter, perimeter, area, circularity and elongation. Additionally, thickness of the seeds was measured by a calliper. Seeds of the studied forms of hull-less pumpkins differed from the standards in the dimensions and shape, whereas significant differences were demonstrated for the Olga variety standard. The most variable geometric characteristic of the seeds under study was area, while the least variable geometric characteristics of the pumpkin seeds turned out to be the circularity and width.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aziah, A.A.N., Komathi, C.A. (2009). Physicochemical and functional properties of peeled and unpeeled pumpkin flour. Journal of Food Science, 74(7), 328-333.
 2. Gorjanović, S. Ž., Rabrenović, B. B., Novaković, M. M., Dimić, E. B., Basić, Z. N., Sužnjević, D. Ž. (2011). Cold-pressed pumpkin seed oil antioxidant activity as determined by a DC polarographic assay based on hydrogen peroxide scavenge. Journal of the American Oil Chemists' Society, 88(12), 1875-1882.
 3. Grochowicz, J. (1994). Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. ISBN 83-901612-9-X.
 4. Horabik, J. (2011). Stan badań z zakresu właściwości fizycznych surowców roślinnych w aspekcie ich przetwarzania. Ekspertyza. Maszynopis. Agroinżynieria Gospodarce.
 5. Jafari, M., Goli, S. A. H., Rahimmalek, M. (2012). The chemical composition of the seeds of Iranian pumpkin cultivars and physicochemical characteristics of the oil extract. European Journal of Lipid Science and Technology, 114(2), 161-167.
 6. Khodabakshian, R. (2011). Mechanical strength and physical behavior of pumpkin seed and its kernel. Thai Journal of Agricultural Science, 45(1), 37-43.
 7. Korzeniewska, A., Witek, M., Gałecka, T., Niemirowicz Szczyt, K. (2013). Ocena wybranych cech dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca Greb.) o nasionach bezłupinowych. Polish Journal of Agronomy, 12, 32-37.
 8. Lucia User's Guide (2001). System for image processing and analysis. Laboratory imaging.
 9. Nawirska-Olszańska, A., Kita, A., Biesiada, A., Sokół-Łętowska, A., Kucharska, A. Z. (2013). Characteristics of antioxidant activity and composition of pumpkin seed oil in 12 cultivars. Food Chemistry, 139(1-4), 155-161.
 10. Sosińska, E., Panasiewicz, M. (2012). Wpływ wilgotności pestek dyni na wybrane właściwości fizyczne. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 11(3-4), 47-53.
 11. Veronezi, C. M., Jorge, N. (2012). Bioactive Compounds in Lipid Fractions of Pumpkin (Cucurbita sp.) Seeds for Use in Food. Journal of Food Science, 77(6), 653-657.
 12. Vujasinovic, V., Djilas, S., Dimic, E., Romanic, R., Takaci, A. (2010). Shelf life of cold-pressed pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed oil obtained with a screw press. Journal of the American Oil Chemists' Society, 87(12), 1497-1505.
 13. Winkler, J. (2000). The origin and breeding of the hull-less seeded Styrian oil pumpkin varieties in Austria. Cucurbit Genetics Cooperative Report, 23, 101-104.
 14. Zduńczyk, Z., Minakowski, D., Frejnagel, S., Flis, M. (1998). Skład chemiczny i wartość pokarmowa makuch z dyni. Rośliny Oleiste, 19(1), 206-209.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu