BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olech Elżbieta (University of Agriculture in Krakow), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Clients' Preferences and Development of Organic Food Distribution Channels
Preferencje klientów a rozwój kanałów dystrybucji produktów ekologicznych
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 119-125, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Preferencje, Klimat, Ekologia, Dystrybucja
Agriculture, Preferences, Climate, Ecology, Distribution
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy było poznanie preferencji konsumentów z terenu województwa małopolskiego jako podstawowego czynnika rozwoju i funkcjonowania kanałów dystrybucji produktów ekologicznych. Obserwujemy szybki rozwój rynku produktów ekologicznych, jak też rosnące wymagania społeczeństwa co do jakości i formy sprzedaży. Coraz częściej konsumenci zwracają uwagę na źródło pochodzenia towaru oraz postać w jaki produkt jest im proponowany. Prowadzenie takich badań i analiz jest cennym źródłem informacji dla producentów rolnych pod kątem ukierunkowania produkcji oraz doboru odpowiednich form sprzedaży. Ułatwi to również rozwój istniejących już kanałów dystrybucji oraz łatwiejsze tworzenie nowych. Wyniki badań wskazują na fakt, że konsumenci zainteresowani są zakupem produktów w małych opakowaniach lub luzem, a kwoty jakie wydają na produkty ekologiczne nie przekraczają 400 PLN w skali miesiąca.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to know preferences of consumer from Małopolskie Voivodeship as a fundamental factor of growth and functioning of distribution channels of organic products. A fast development of the organic products market as well as growing requirements of the society with regard to the quality of sale and form are observed. More and more often consumer pay attention to the Skurce of goods and the form in which the product is offered to them. Research and analyses are a precious source of information for agricultural producers on account of production orientation and the form of sale. It will also facilitate development of existing distribution channel and formation of new ones. Research results indicate that consumer are interested in the purchase of products in small packaging or loose. Sums which they spend on organic food do not exceed PLN 400 per a month.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiulewicz, A. (2008). Wykorzystanie znajomości motywów oraz barier konsumpcji owoców i produktów owocowych w dostosowaniu oferty rynkowej firmy do potrzeb nabywców. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, Tom X, Zeszyt 4, 139-144.
  2. Kociszewski, K. (2014). Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, Tom XVI, Zeszyt 2, 129-134.
  3. Komorowska, D. (2006). Perspectives of organic farming development in Poland. Problemy rolnictwa światowego, Tom 15, 45.
  4. Kuboń M., Kwaśniewski D., Malaga-Toboła U., Tabor S. (2014). Model solutions of distribution logistics with regard to organic products. Agricultural Engineering, 2(150), 77-90.
  5. Niewęgłowski, M., Jabłonka, R. (2014). Kanały dystrybucji surowców i produktów żywnościowych gospodarstw ekologicznych w regionie siedleckim. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, Tom XVI, Zeszyt 2, 195-199.
  6. Pawlewicz, A,, Gotkiewicz W., 2012. Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie Warmińsko-Mazurskim. Logistyka 4, 1168-1174.
  7. Siedlecka, A., 2014. Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev. 3(33), 229-240.
  8. Wójcik, G. (2012). Kreowanie konkurencyjności produktów rolnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Wiadomości Zootechniczne, 2, 29-36.
  9. Żakowska-Biemans, S. (2006). Czynniki wpływające na wybór żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów. [W:] Bromatologia Chemia Toksykologiczna. Suplement, 231-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0012
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu