BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieczarka Krzysztof (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Kierdal Mateusz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Lejman Krzysztof (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Owsiak Zygmunt (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Analysis of Traction Properties of Massey Ferguson 7475 Tractor on Selected Deformable Surfaces
Analiza właściwości trakcyjnych ciągnika Massey Ferguson 7475 na wybranych podłożach odkształcalnych
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 137-145, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Wyniki badań
Agriculture, Machinery and equipment, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Badania dotyczą wybranych właściwości trakcyjnych ciągnika kołowego Massey Ferguson 7475, które przeprowadzono na różnych podłożach odkształcalnych tj. glebie: po orce, zadarnionej oraz z przedplonem w postaci żyta. Badano wpływ prędkości jazdy na siłę i moc uciągu z napędem 2WD i 4WD. Właściwości fizyczno-mechaniczne gleby podczas badań scharakteryzowano za pomocą: wilgotności, zwięzłości oraz maksymalnych naprężeń ścinających. Badania właściwości trakcyjnych zostały wykonane przy użyciu dwóch ciągników: Massey Ferguson 7475 i New Holland 5040. Podczas pomiarów ciągniki były połączone holem sztywnym, w którym zamontowano tensometryczny przetwornik siły. Stanowisko umożliwiało również pomiar prędkości teoretycznej. W wyniku analizy uzyskanych wyników sporządzono charakterystyki siły trakcyjnej oraz mocy uciągu w funkcji poślizgu. Badania potwierdziły, że stosowanie napędu na cztery koła jest uzasadnione, gdyż znacznie poprawia to parametry trakcyjne ciągnika. Stwierdzono, że maksymalna siła oraz moc uciągu jest generowana dla najmniejszej wartości poślizgu równej 0,1 na podłożu zadarnionym, lecz wartość tej siły jest najniższa w porównaniu z innymi podłożami. Najwyższą wartość współczynnika przyczepności odnotowano na glebie z przedplonem żyta.(abstrakt oryginalny)

The research concern selected traction properties of Massey Ferguson 7475 wheeled tractor, which were carried out on various deformable surfaces i.e. soil: after ploughing, sodded and with rye fore crop. The impact of driving speed on tractive power and force with 2WD and 4WD drive was investigated. Physical and chemical properties of soil during testing were characterised by moisture, compactness and maximum shearing stresses. Studies on traction properties were carried out with the use of two tractors: Massey Ferguson 7475 and New Holland 5040. During measurements, tractors were connected with a tow rod, where a strain force transducer was mounted. The stand enabled also measurement of theoretical speed. As a result of analyses of the obtained results, characteristics of tractive force and towing power as a function of slip were made. The tests confirmed that the use of four-wheel drive is unjustified because it improves these tractive parameters of a tractor. It was reported that the maximum force and towing power are generated for the lowest values of slip which is equal to 0.1 on the sodded surface. However, value of this power is the lowest in comparison to other surfaces. The highest value of the adhesion coefficient was reported on soil with rye fore crop.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Battiato, A., Diserens, E. (2013). Influence of Tyre Inflation Pressure and Wheel Load on the Traction Performance of a 65 kW MFWD Tractor on a Cohesive Soil. Journal of Agricultural Science, 5(8), 197-214.
 2. Białczyk, W., Cudzik, A., Czarnecki, J., Brennensthul, M., Kaus, A. (2011).Ocena sprawności trakcyjnej opony użytkowanej na różnych podłożach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 15-22.
 3. Białczyk, W., Czarnecki, J., Cudzik, A., Brennensthul, M., Wolski, K. (2011). Ocena współpracy wybranych opon z podłożem zadarnionym. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 23-29.
 4. Dajniak, H. (1983). Ciągniki. Teoria ruchu i konstruowanie, WKŁ Warszawa. ISBN 83-206-0518-0.
 5. Dwyer, M.J. (1984). Tractive performance of wheeled vehicles. Journal of Terramechanics, 21(1), 19-34.
 6. Elwaleed, A.K., Yahya, A., Zohadie, M., Ahmad, D. (2006).Net traction ratio prediction for high-lug agricultural tyre. Journal of Terramechanics, 43, 119-139.
 7. Goering, C.E., Hansen, A.C. (2004). Engine and Tractor Power. ASAE Publication, ISBN 1892769425.
 8. Lee, D. R., Kim K.U. (1997): Effect of Inflation Pressure on Tractive Performance of Bias-ply Tires. Journal of Terramechanics, 34(3), 187-208.
 9. Pieczarka, K. (2011). Analiza właściwości trakcyjnych ciągnika Fendt 820 w wybranych technologiach uprawy gleby. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 193-199.
 10. Sharma, A. K., Pandey, K. P. (2001). Matching tire size to weight, Speer and Power available for maximizing pul ling ability of agricultural tractors. Journal of Terramechanics, 38, 89-97.
 11. Šmerda, T., Čupera J. (2010). Tire inflation and its influence on drawbar characteristics and performance - Energetic indicators of a tractor set. Journal of Terramechanics, 47, 395-400.
 12. Wulfsohn, D., Upadhyaya S.K., Chancellor W.J. (1988): Tractive Characteristics of Radial Ply and Bias Ply Tires in a California Soil. Journal of Terramechanics, 25(2), 111-134.
 13. Wulfsohn, D., Way, T.R. (2009).Factors that influence tractive performance of wheels, tracks and vehicles. Advances in Soil Dynamics vol. 3. St Joseph Michigan ASABE. 209-252.
 14. Zoz, F., M., Grisso, R., D. (2003). Traction and Tractor Performance. ASAE Distinguished Lecture Series, Tractor Design, 27, 11-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu