BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romański Leszek (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Bieniek Jerzy (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Bukowski Przemysław (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Kobel Przymysław (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
The Impact of Infrasounds Generated by Wind Power Stations on a Human Being
Wpływ infradźwięków generowanych przez elektrownie wiatrowe na człowieka
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 155-166, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Człowiek w środowisku, Elektrownie wiatrowe, Środowisko przyrodnicze
Agriculture, Human in environmental, Windfarms, Natural environment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W niektórych środowiskach opiniotwórczych wiele kontrowersji wzbudza problem hałasu jaki emitują elektrownie wiatrowe. Sugeruje się nawet, że mają one bardzo negatywny wpływ na jakość i długość życia człowieka. Na podstawie przeglądu publikacji krajowych i zagranicznych wykonano analizę wpływu hałasu niskoczęstotliwościowego na człowieka. Źródłem hałasu były elektrownie wiatrowe pracujące w skupiskach (farmy). Wykazano, że poziom ciśnienia akustycznego z ważeniem G nie przekraczał wartości 85 dB. Wartość dopuszczalnego poziomu uciążliwego (102 dB) przekraczana była natomiast w kabinach autobusów poruszających się z prędkością przekraczającą 30 km·h-1. Potwierdzeniem poczynionych ustaleń jest opinia Ministerstwa Zdrowia z której wynika, że obecna wiedza nie pozwala na jednoznaczne wskazanie związku pomiędzy farmami wiatrowymi i ich negatywnym wpływem na zdrowie człowieka.(abstrakt oryginalny)

In some opinion-forming environments the problem of noise emitted by wind power stations is very controversial. It is even suggested that they negatively affect the quality and length of human life. Based on the review of domestic and foreign publications an analysis of the impact of the low-frequency noise on a human being was carried out. Wind Power stations operating in groups (farms) constituted the source of noise. It was proved that the level of acoustic pressure with G weighting does not exceed the value of 85 dB. The value of the admissible burdensome noise (102 dB) was exceeded in the bus cabins which were driving with the speed exceeding 30 km·h-1. The opinion of the Ministry of Health confirms the findings. It proves that the present knowledge does not allow a clear indication of the relation between the wind farms and their negative impact on the human health.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Betke, K., Remmers, H. (1998). Messung und Bewertung von tieffequentem Schall. DAGA.
 2. Berglund, B., Hassman, P., Job, R. (1996). Sources and effects of low-frequency noise. Journal of the Acoustical Society of America, 99(5), 2985-3002.
 3. Berglund, B., Lindvall, T. (1999). Gueidelines for community Noise. WHO.
 4. Cieślikowski, B., Pedryc, N. (2010). Propagacja hałasu w procesie transportu pneumatycznego cukru z wykorzystaniem sprężarki ciągnika siodłowego. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 15-20.
 5. DIN 45680:1997-03. Titel (deutsch): Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft.
 6. DIN 45680: 2011-08: Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen.
 7. Dobrucki, A., Bogusz, B. (2011). Oddziaływanie infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe na zdrowie człowieka. Raport Nr I-28/11/S-070. Politechnika Wrocławska.
 8. Golec, M., Golec, Z., Cempel, R. (2006). Hałas turbiny wiatrowej Vestas V80 podczas eksploatacji. Diagnostyka, 1(37), 115-120.
 9. Dz.U. Nr.178.2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 10. Dz.U. Nr.120.2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 11. Hepburn, H., Edworthy, J. (2005). Observations from Castle River Wind Farm. Canadian Wind Energy Conference. Toronto.
 12. ISO 7196:1995. Acoustics- Frecuency- weighting charakterystic for infrasound measurements. Jakobsen, J. (2005). Infrasound Emission from Wind Turbines. Journal of low frequency noise, vibration and active control, 24(3), 45-55.
 13. Kaczmarska, A., Augustyńska, D. (2007). Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych. Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, 7-8, 12-15.
 14. Kancelaria Senatu. (2011). Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne. Obtained from: www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/16/plik/ot-600.pdf
 15. Lebiedowska, L., Lebiedowski, M. (2012). Inra- i inne dzwięki emitowane przez turbiny wiatrowe oraz problemy z ich lokalizacją. Obtained from: www. stopwiatrakom.eu/pliki/halas_ wiatraków. pdf.
 16. Leventhall, G. (2006). Infrasound from wind turbines - Fact, Fiction or deception. Canadian Acoustics, Vol.34, 2, 29-36.
 17. Markiewicz-Górka, J., Kawalec, A., Pawlas, N. (2014). Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodową ekspozycją na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny. Environmental Medicine. Vol. 17, 1, 41-51.
 18. Ministerstwo Zdrowia. (2011). Opinia Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.
 19. Ministerstwo Zdrowia. (2013). Opinia Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych. Obtained from: www.kochamymazury.pl/pdf/ODP_ MZ_BL.pdf.
 20. Nowa Stepnica. (2011). Obtained from: http://nowa-stepnica.x25.pl/2011/11/18/cicha-smiercwiatraki-zabijaja-ludzi.
 21. Pawlas, K. (2009). Wpływ infradźwięków i hałasu o niskich częstotliwościach na człowieka. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2(60), 27-64.
 22. Pawlas, K., Pawlas, N., Boro, M., Zachara, J.(2013). Przegląd kryteriów oceny infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku zawodowym. Environmental Medicine. Vol. 12, 1, 82-89.
 23. Pawlas, K., Boroń, M., Zachara, J., Szłapa, P., Kozłowska, A., Będkowska, K., Januszewska, L. (2014). Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodowa ekspozycja na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny. Environmental Medicine. Vol. 17, 1, 41-51.
 24. PN-Z-01338: 2010. Akustyka. Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy.
 25. PN-ISO 7196:2002 Akustyka. Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiaru infradźwięków.
 26. Renewable Energy.World.Com. 2015. Wind Turbine Sound Measurements. Obtained from: www.oto.2.wustl.edu/cochlea/wt.html.
 27. Rogers, A, Maxwell, J, Wright, S. (2006). Wind Turbine Acoustic Noise. Renewable Energy Reasearch Laboratory,1, 26.
 28. Watanabe, T., Moller, H. (1990). Low frequency hearing threshold in pressure and in free field. Journal of Low Frequency Noise and Vibration 9(3), 106-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu