BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeźnik Wojciech (Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznań, Poland), Mielcarek Paulina (Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Poznań, Poland), Rzeźnik Ilona (Poznan University of Technology)
Tytuł
Limiting Odour Emission from Piggery Through Application of Heat Recovery System
Ograniczanie emisji odorów z tuczarni poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 167-176, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Hodowla zwierząt, Emisja gazów
Agriculture, Animal husbandry, Gas emissions
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wpływu schładzania obornika, w kojcu z głęboką ściółką na emisję odorów z tuczarni, poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła. Roczne badania porównawcze przeprowadzono w dwukomorowej tuczarni na głębokiej ściółce znajdującej się w województwie wielkopolskim. Budynek wyposażony był w instalację do odzysku ciepła z głębokiej ściółki. Dolnym źródłem był obornik znajdujący się w kojcu, natomiast górnym były instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku mieszkalnego. W pracy wykazano, że średni wskaźnik emisji odorów z komory, gdzie odzyskiwano ciepło (0,192±0,083 ouE·s-1·kgm.c.-1) był mniejszy, niż w komorze bez odzysku ciepła (0,273±0,138 ouE·s-1·kgm.c.-1) (p<0,05). Różnica ta wynosiła 27%. Stwierdzono również, że między ilością pobranego ciepła, a procentową redukcją emisji odorów istnieje statystycznie istotna silna zależność, r=0,86 (p<0,05). Opisano ją dobrze dopasowaną do danych empirycznych (r2=0,74) logarytmiczną linią regresji o równaniu y=12,5ln(x) - 21,5.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the effect of manure cooling by the use of the heat recovery system on odour emission from a deep litter piggery. Annual comparative research was carried out in a twin-room deep litter piggery located in Wielkopolska Voivodeship. The recovered heat was transferred to central heating and domestic hot water systems of a residential building. The study showed that the average odour emission rate from the room, where heat was recovered (0.192±0.083 ouE·s-1·kg m.c.-1) was lower than in the room without heat recovering (0.273±0.138 ouE·s-1·kg m.c.-1) (p<0.05). The differ-ence was 27%. It was also found that there was statistically significant strong correlation (r =0.86) between the amount of the recovered heat and the percentage odour emission reduction (p <0.05). This relation-ship was described by the logarithmic regression line y=12.5ln(x)-21.5 (r2=0.74) (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, F., Dach, J., Janczak, D., Lenarczyk, J., Rzeźnik, I., Rzeźnik, W., Szulc, R., Zbytek Z. (2014). Kierunki rozwoju ekoenergetyki w polskim rolnictwie. Kraków, ISBN 978-83-64377-06-8.
 2. Both, R. (2001). Directive on odour in ambient air: an established system of odour measurement and odour regulation in Germany. Water Science Technology, 44(9), 119-126.
 3. Domagalski, Z., Pleskot, R., Podleski, J., Rzeźnik, W. (2011). Głęboka ściółka jako źródło energii cieplnej do ogrzewania budynku mieszkalnego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 19(1), 157-162.
 4. Le, P.D., Aarnink, A.J.A., Ogink, N.W.M., Verstegen, M.W.A. (2005). Effects of environmental factors on odor emission from pig manure. Transaction of the ASAE, 48(2), 757-765.
 5. Kołodziejczyk, T., Graczyk-Pawlak, A., Piotrkowski, M., Jugowar, J.L., Myczko, R., Doga, M., Krych, M. (2009). Badanie odorów z chlewni w technologii rusztowej i głębokiej ściółki. Praca niepublikowana. Poznań, IBMER, 23.
 6. Kołodziejczyk, T., Jugowar, J.L., Piotrkowski, M. (2011). Emisja odorów z kurników. Problemy Inżynierii Rolniczej, 19(1), 135-141.
 7. McGinley, M.A., McGinley, C.M. (2006). Precision of olfactometry and odor testing results. Ob-tained from: http://www.fivesenses.com/Documents/Library/48 Precision of Olfactom -etry WEF-AWMA Odors 2006.pdf.
 8. Myczko, A. (1994). Odzyskiwanie ciepła z rozkładu biologicznego ściółki i odchodów w kojcach dla tuczników. III Ogólnopolska i II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Olsztyn.
 9. Nawrocki, L. (2000). Wpływ rodzaju wymiennika ciepła zainstalowanego w głębokiej ściółce na warunki mikroklimatyczne w tuczarni. Inżynieria Rolnicza, 8(19), 227-233.
 10. Ndegwa, P.M., Zhu, J., Luo, A. (2003). Effects of bioreactor temperature and time on odor-related parameters in aerated swine manure slurries. Environmental Technology, 24(8), 1007-1016.
 11. Nimmermark, S. (2004). Odour influence on well-being and health with specific focus on animal production emissions. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 11(2), 163-173.
 12. Philippe, F.X., Laitat, M., Canart, B., Vandenheede, M., Nicks, B. 2007. Comparison of ammonia and greenhouse gas emissions during the fattening of pigs, kept either on fully slatted floor or on deep litter. Livestock Science, 111, 144-152.
 13. PN-EN 13725:2007. Jakość Powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.
 14. Rappert, S., Müller, R. (2005). Odor compounds in waste gas emissions from agricultural operations and food industries. Waste Management, 25, 887-907.
 15. Romain, A.C., Nicolas, J., Cobut, P., Delva, J., Nicks, B., Philippe, F.X. (2013). Continuous odour measurement from fattening pig units. Atmospheric Environment, 77, 935-942.
 16. Rzeźnik, W. (2013). Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych z tuczarni poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 331-339.
 17. Tuyttens, F.A.M., (2005). The importance of straw for pig and cattle welfare: a review. Applied Ani-mal Behaviour Science, 92, 261-282.
 18. van Langenhove, H., De Bruyn, G. (2001). Development of a procedure to determine odour emissions from animal farming for regulatory purposes in Flanders. Water Science and Technology, 44(9), 205-210.
 19. Wang, K., Wei, B., Zhu, S., Ye, Z. (2011). Ammonia and odour emitted from deep litter and fully slatted floor systems for growing-finishing pigs. Biosystem Engineering, 109, 203-210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu