BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołowiej Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Neugebauer Maciej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Impact of Coffee Grounds Addition on the Calorific Value of the Selected Biological Materials
Wpływ dodatku fusów kawy na wartość opałową wybranych materiałów biologicznych
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 177-183, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Kawa, Rośliny przemysłowe
Agriculture, Coffee, Industrial plants
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań było m.in. określenie wpływu zawartości fusów kawy na ciepło spalania ich mieszaniny z innymi materiałami biologicznymi. Badania ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej przeprowadzono za pomocą kalorymetru KL-12Mn zgodnie ze specyfikacją techniczną i normami PN-81/G-04513 i PN-ISO 1928:2002. Do badań wykorzystano fusy kawy, fusy herbaty, drewno sosnowe oraz słomę pszenną żółtą. Określono ciepło spalania poszczególnych substratów, a następnie przygotowano ich mieszaniny z fusami kawy w stosunku: 75% substratu - 25% fusów kawy, 50% substratu - 50% fusów kawy, 25% substratu - 75% fusów kawy. Wartość opałowa poszczególnych substratów wzrastała wraz z ilością dodawanych fusów kawy. Największy ich wpływ odnotowano w mieszaninie 50%/50% fusów kawy i słomy pszennej, a najmniejszy w przypadku fusów kawy i drewna ze względu na zbliżoną wartość opałową obu substratów.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was, inter alia, to determine the impact of coffee grounds on the heat of combustion of their combination with other biological materials. Research on the heat of combustion and calculations of the calorific value were carried out with the use of a KL-12 Mn calorimeter according to the technical specifications and standards PN-81/G-04513 i PN-ISO 1928:2002. Coffee grounds, tea grounds, pine wood and yellow wheat straw were used in the research. The heat of combustion of particular substrates was determined and then their mixtures with coffee grounds in the following proportion were prepared: 75% substrate - 25% coffee grounds, 50% substrate - 50% coffee grounds, 25% substrate - 75% coffee grounds. Calorific value of particular substrates was increasing with the amount of added coffee grounds. Their biggest flow was reported in the mixture of 50%/50% of coffee grounds and wheat straw and the smallest in case of coffee grounds and wood on account of a similar calorific value of both substrates.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballesteros, L., Teixeira, J., Mussato, S. (2014). Chemical, Functional, and Structural Properities of Spent Coffee Grounds and Coffee Silverskin, Food Bioprocess Technology, 7, 3493-3503.
 2. Bizzo, W. (2003). Generation, Distribution and Use of Steam, Apostila de Curso, UNICAMP, Brasil (in Portuguese).
 3. Caetano, N., Silva, V., Mata, T.M. (2012). Valorization of Coffee Grounds for Biodiesel Production, Chemical Engineering Transactions, 26, 267-272.
 4. Fiol, N., Escudero, C., Villaescusa, I. (2008). Re-use of exhausted ground coffee wastefor Cr(VI) sorption. Separation Science and Technology, 43, 582-596.
 5. Główny Urząd Statystyczny. (2015). Import i eksport ważniejszych towarów pochodzenia roślinnego. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo- lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/produkcjai-handel-zagraniczny-produktami-rolnymi-w-2013-r-,1,10.html
 6. Hachicha, R., Rekik, O., Hachicha, S., Ferchichi, M., Woodward, S. Moncef, N., Cegarra J., Mechichi, T. (2012). Co-composting of spent coffee ground with olive mill wastewater sludge and poultry manure and effect of Trametes versicolor inoculation on the compostamaturity, Chemosphere, 88, 677-682.
 7. Hue, N.V., Bittenbender, H.C., Ortiz-Escobar, M.E. (2006). Managing coffee processing water in Hawaii. Journal Hawaiian Pacific Agriculture, 13, 15-21.
 8. International Coffee Organisation. (2015).Total production by all exporting countries. Obtained from: http://www.ico.org/new_historical.asp?section=Statistics
 9. Kante, K., Nieto-Delgado, C., Rangel-Méndez, J.R., Bandosz, T.J. (2012). Spent coffee-based activated carbon: specific surface features and their importance for H2S separation process. Journal Hazardous Materials 201, 141-147.
 10. Kondamudi, N., Mohapatra, S.K., Misra, M., (2008). Spent Coffee Grounds SA a Versatile Source of Green Energy. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 11757-11760.
 11. Liu, L., Price G.W. (2011). Evaluation of three composting systems for the management of spent coffee grounds, Bioresource technology, 102, 7966-7974.
 12. Mebrahtu, H. (2014). Integrated volarization of spent coffee grounds to biofuels. Biofuel Research Journal, 2, 65-69.
 13. Melo, G., Melo, V., Melo, W. (2007). Composting. Faculdade de CiȇncasAgrárias e Veterinarinárias Jaboticabal, Brasil, 10p.
 14. Mussatto, S., Carneiro, L., Silva J., Roberto I., Teixeira J. (2011a). A study on chemical constituents and sugars extraction from spent coffee grounds. Carbohydrate Polymers, 83(2), 368-374.
 15. Mussatto, S., Machado, E., Martins S., Teixeira J. (2011b). Production, composition and application of coffee and its industrial residues. Food and Bioprocess Technology, 4(5), 661-672.
 16. Nogueira, W.A., Nogueira, F.N. (1999). Temperature and pH control in composting of coffee and agricultural wastes, Water Science and Technology, 40(1), 113-119.
 17. Oliveira, W.E., Franca, A.S., Oliveira, L.S., Rocha, S.D., (2008). Untreated coffee husks asbiosorbents for the removal of heavy metals from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials, 152, 1073-1081.
 18. Roussos, S., GaimePerraud, I., Denis , S. (1998). Biotechnological management of coffee pulp, Raimbault Maurice, Soccol C.R., Chuzel G. (Eds.). International training course on solid state fermentation, ORSTOM, 151-161.
 19. Tsai, W.T., Liu, S.C., Hsieh, C.H. (2012).Preparation and fuel properties of biocharsfrom the pyrolisis of exhausted coffee residue.Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 93, 63-67.
 20. Zuorro, A., Lavecchia, R., (2012). Spent coffee grounds as a valuable source of phenolic compounds and bioenergy, Journal of Cleaner Production, 34, 49-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0018
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu