BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surma Mariusz (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Zdrojewski Zbigniew (University of Life Sciences in Wroclaw), Peroń Stanisław (State Higher Vocational School in Sulechow), Jałoszyński Klaudiusz (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Stępień Bogdan (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Assessment of Utilization Possibilities of Heat Conducted by Waste Gases Exhaust Pipe of Sb 1.5 Drum Drier for Drying Wood Chips
Oszacowanie możliwośći wykorzystania ciepła przewodzonego przez rurę gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 do suszenia zrębków drewna
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 195-203, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ciepłownictwo, Utylizacja odpadów, Wyniki badań
Agriculture, Heating, Waste utilization, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W oparciu o badania eksploatacyjne autorzy dokonali oceny możliwości wykorzystania ciepła przewodzonego przez pobocznicę rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 do suszenia zrębków drewna. Jak wynika z szacunkowych obliczeń w ciągu godziny z zewnętrznej powierzchni rury gazów odlotowych o wysokości 7 m i temperaturze ok. 78oC można uzyskać ok. 173 tys. kJ ciepła, co stanowi ekwiwalent ok. 4 kg oleju opalowego. W przypadku wykorzystania wyżej wymienionego źródła ciepła do suszenia zrębków drewna w silosie SPA 20 o pojemności 6800 kg od wilgotności 50% do 20% można oczekiwać, że czas suszenia wyniesie ok 100 godzin.(abstrakt oryginalny)

Based on the exploitation research, the authors evaluated the possibilities of using the heat conducted through the side surface of the waste gases exhaust pipe of SB 1.5 drum drier for drying wood chips. According to the estimated calculations within one hour approximately 173 thousand of kJ of heat may be obtained from the external surface of the waste gases exhaust pipe with the height of 7 m and temperature of approximately 78oC which constitutes an equivalent of approximately 4 kilo of heating oil. In case the above mentioned heat Skurce for drying wood chips in SPA 20 silo with a volume of 6800 kilo within 50% to 20% humidity is used, one may expect that the drying time will be approximately 100 hours.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biłowicki, J. (1984). Eksploatacyjne badania porównawcze różnych typów suszarń do zielonek. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 282, 249-257.
 2. Gawrzyński, Z., Glaser, R. (1998). Materiały do wykładów i ćwiczeń z maszynoznawstwa i aparatury przemysłu spożywczego i chemicznego. Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. ISBN 83-7011-5011-X.
 3. Hunder, M. (2007). Analiza procesu suszenia i przechowywania zrębków drzewnych w aspekcie energetycznym, kosztowym i mikrobiologicznym. Rozprawa doktorska, IBMER Warszawa.
 4. Kalisiewicz, A. (1965). Badania prototypu suszarki bębnowej SB 1,5 z piecem na paliwo ciekłe. Sprawozdanie IBMER XXII.
 5. Kulik, T. (1982). Metoda analizy wpływu parametrów procesu suszenia na szybkość suszenia pasz w suszarkach bębnowych. Mechanizacja Rolnictwa, 2, 16-19.
 6. Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1990). Sposoby wykorzystania ciepła gazów odlotowych rolniczych suszarek bębnowych. Maszyny i ciągniki rolnicze i leśne, 12, 15-18.
 7. Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1992). Konwekcyjna wymiana ciepła między ścianą rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 a otaczającym ją "płaszczem ziarna". Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 402, 17-29.
 8. Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1987). Wstępne badania nad wykorzystaniem ciepła przewodzonego przez pobocznicę "komina" suszarki bębnowej do suszenia ziarna. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 14, 218-224.
 9. Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławskiej, Wrocław, 59.
 10. Serwiński, M. (1971). Zasady inżynierii chemicznej. WNT Warszawa, 80.
 11. Siatka, J., Mieczyński, M. (1985). Skojarzone systemy ziębno-grzejne, wykorzystanie ciepła odpadowego w suszarni. Raport I-20/SPR nr 36/79. Politechnika Wrocławska.
 12. Strawiński, A. (1984). Możliwości odzyskiwania ciepłą oparów wydalanych z suszarki. Materiały V Sympozjum Suszarnictwa cz. 3, Wrocław, 384-393.
 13. Troniewski, L., Czernek, R. (2012). Dane do obliczeń procesowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Rozdział IV, 178-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu