BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hebel Katarzyna
Tytuł
Nowa kultura mobilności w polskich miastach
New Mobility Culture in Polish Cities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 67-78, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport miejski, Komunikacja miejska, Mobilność ludności, Transport samochodowy
City transport, Municipal transport, Population mobility, Motor transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany poziomu motoryzacji indywidualnej oraz zmiany wielkości i charakterystyki popytu na transport w miastach jako podstawowe determinanty opracowania koncepcji nowej kultury mobilności. Wskazano regulacje UE dotyczące tej koncepcji, a także regulacje prawne przyjęte w Polsce oraz wybrane przykłady jej wdrożenia w polskich miastach. Na tej podstawie wskazano kierunki przyszłych działań kształtujących nową kulturę mobilności w polskich miastach(abstrakt oryginalny)

The article presents changes in individual motorization and changes in the size and characteristics of demand for transport in cities as the primary determinants of the development of the concept of a new culture of mobility. It mentions EU regulations on this concept, as well as the regulations adopted in Poland and selected examples of its implementation in Polish cities. On this basis, it indicates the directions of future activities that shape a new mobility culture in Polish cities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badyda A., Kraszewski A., Transport publiczny - zagrożenie czy szansa dla środowiska, "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 7-8
 2. Bąkowski W, W poszukiwaniu oceny wartości usługi w miejskim transporcie zbiorowym, "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 5
 3. Chowdhury T.A., Travel Behavior - Built Environment Nexus: an Investigation in the Context of Halifax Regional Municipality, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada 2011, http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations
 4. Co wpływa na twoją podróż?, http://www.segmentproject.eu/hounslow/segment.nsf/pa- ges/seg-27
 5. Dane wewnętrzne Izby Gospodarskiej Komunikacji Miejskiej w Warszawie, www.igkm.pl
 6. Energy, transport and environment indicators 2007 edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2007
 7. Energy, transport and environment indicators 2015 edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015
 8. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
 9. http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/youth
 10. http://www.aeneas-project.eu/pl/?page=about_pl
 11. Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2015
 12. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Warszawa 2010, www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace... /M20110423.pdf
 13. Projekt Segment, http://www.segmentproject.eu/hounslow/segment.nsf/Pages/SEG-24
 14. Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, http://zds.kprm.gov.pl/przegladaj-raport-pol- ska-2030
 15. Statistical Brief. Local Public Transport Trends in The European Union, UITP Advancing Public Transport, Brussels 2014
 16. Strategia rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, spraw-ne państwo. Załącznik do Uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie Strategii Rozwoju Kraju 2020, MP Nr 109, poz. 882
 17. Strategia rozwoju transportu (SRT 2020), https://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/ 130122SRTna RM.pdf
 18. Tekst dokumentu zielona księga COM(2007)551. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 11
 19. The "Walking Bus" project in Gdansk (Poland), http://www.eltis.org/index.php?id=13& lang1 =en&study_id=3563
 20. The Moses Guide: Keys to Car-Sharing. Car-sharing: What's in it for the Customer? UITP www.uitp.org/Working-Bodies/Car-Sharing/.../moses-KeysToCarSharings.pdf
 21. Uchwała nr XIII/782/98 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie polityki transportowej miasta Gdyni
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu