BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguniewicz-Zabłocka Joanna (Opole University of Technology, Poland), Capodaglio Andrea G. (University of Pavia, Italy)
Tytuł
Rational Application of Water and Wastewater Management in the Cardboard and Paper Industry According to Sustainability Criteria
Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w zakładach produkujących tekturę z uwzględnieniem wskaźników zrównoważonego rozwoju
Źródło
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 643-653, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarka wodna, Oczyszczanie ścieków
Sustainable development, Water management, Sewage treatment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Problemy ochrony środowiska w sektorach przemysłowych stają się coraz bardziej istotne, z surowymi wymaganiami prawnymi, które pociągają za sobą znaczne inwestycje. To zachęca naukowców do poszukiwania nowych rozwiązań systemowych i metod mających na celu poprawę efektywności ochrony środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Zapotrzebowanie na wodę i oczyszczanie ścieków z zakładów przemysłowych są specyficzne pod względem ilości i jakości, stosowanych technologii i rozwiązań. Dlatego decyzja o wyborze najbardziej odpowiedniego rodzaju technologii oczyszczania nie jest łatwa. Taka decyzja powinna być poprzedzona analizą dostępnych opcji w oparciu o wskaźniki wynikających z kryteriów zrównoważonego rozwoju, które spójnie powinny uwzględniać kwestie technologiczne, środowiskowe, gospodarcze i społeczne. W niniejszej pracy przedstawiono przykład odzysku wody ze ścieków i poprawy efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych. Głównym celem tego artykułu jest zidentyfikowanie cech zrównoważonych systemów gospodarki wodnościekowej. (abstrakt oryginalny)

The problems of environment protection in the industrial sectors are becoming more and more relevant, with strict legal requirements that imply considerable investments. This encourages researchers to look for new systemic solutions and methodologies to improve efficiency of environment protection while limiting costs. Industrial water and wastewater treatment plants are specific in terms of quantity and quality of treated wastewater, applied technologies and technical solutions and specific operational regime. Thus, the decision about selecting the most appropriate type of treatment technology is not easy. Such decision should be preceded by the analysis of available options based on a set of rules arising from the sustainable development criteria that coherently consider technological, environmental, economic and social issues. The paper presents case studies of rational application of industrial water and wastewater treatment in the paper and cardboard industrial sector, on the basis of sustainable development criteria. The main purpose of this article is to identify the features of sustainable water and wastewater management systems and the main problems in this regard. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAT Final Report (2012). BAT Report 2012. Available at: http://www.rwe.com/generator.aspx/konzern/verantwortung/daten-und-/unsere-verantwortung-2007-en.pdf. Accessed 9 April 2016.
 2. DS Company (2015). Pozwolenie wodnoprawne wydane dla Company. Załącznik nr 1 do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zakładu DS.
 3. Ecoprima (2015). Company webpage. Available at: http://vacat.com.pl/oferta-handlowa/wyparki.html. Accessed 20 November 2015.
 4. Environmental Protection Law (2013). Regulation (EU) no 2013, pos 232 of the European Parliament. Official Journal of Law 2013, pos 232.
 5. European Commission (2014). Score board 2014: Industry. Available at: http://www.rwe.com/generator.aspx/konzern/verantwortung/daten-und.pdf. Accessed 9 April 2016.
 6. Feng, X.; Chu, K.H.(2004). Cost optimization of industrial wastewater reuse systems. Process Safety and Environmental Protection 82(3):249-255.
 7. Kamali, M.; Khodaparast, Z.(2015). Review on recent developments on pulp and paper mill wastewater treatment. Ecotoxicology and Environmental Safety 114. 326-342
 8. Luo, H.; Kuo W.; Lin D. (2008). The application of waterworks sludge ash to stabilize the volume of cement paste. Water Sci. Technol. No. 57(2) : 243-250.
 9. Nassar Mamdouh M (2009). Studies on internal and external water treatment at a paper and cardboard factory. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 78(5): 572-576.
 10. Mielcarzewicz E.W. (1986). Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych. Warszawa: PWN.
 11. Stachurski, W. (2015). Gospodarka wodno-ściekowa w zakładzie przemysłowym. Praca dyplomowa magisterka. Opole: Politechnika Opolska.
 12. Thompson, G.; Swain, J.; Kay, M.; Forster, C.F. (2001). The treatment of pulp and paper mill effluent: a review. Bioresource Technology 77: 275-286.
 13. Water Law Act 2001. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229. Art. 122.1 ust. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8319
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu