BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczak Emilia (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Leksyka języków specjalistycznych (na przykładzie języka niemieckiego)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 101-108, bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia specjalistyczna, Nauczanie
Terminology, Teaching
Abstrakt
Leksyka języka fachowego stanowi jeden z aspektów najbardziej odróżniających teksty specjalistyczne od tekstów tzw. języka ogólnego. Duże nasycenie terminologią użycie wyrażeń nominalnych i inne charakterystyczne cechy sprawiają, że jest on odbierany jako bardziej konkretny, precyzyjny i ekonomiczny. W artykule podejmuje się próbę kompaktowej prezentacji specyfiki słownictwa fachowego i najważniejszych tendencji w nim obserwowanych. Omówione zostaną najczęściej używane w językach specjalistycznych części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik) i mechanizmy tworzenia wyrażeń fachowych i terminów, w których wymienione części mowy stanowią trzon struktury. Ze względu na specyfikę języka niemieckiego, najwięcej uwagi poświęca się złożeniom i derywatom. W artykule podejmuje się również próbę wyjaśnienia najważniejszych pojęć i zjawisk zachodzących w obrębie leksyki języków specjalistycznych, tzn. nominalizacji, terminu, procesu terminologizacji, budowania systemów terminologicznych. Rozważania kończą uwagi dotyczące dydaktyki języków specjalistycznych, sugestie, jak można efektywnie wykorzystać świadomość i wiedzę nt. właściwości leksyki fachowej i mechanizmów nią rządzących w celu zoptymalizowania i zwiększenia efektywności procesów jej przyswajania, tj. rozumienia i produkcji własnych tekstów właściwych omawianemu obszarowi językowemu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benes E.: Die sprachliche Kondensation im heutigen deutschen Fachstil. W: Linguistische Studien III. Festgabe für Paul Grebe zum 65. Geburtstag. Teil I. Hrsg. H. Moser. Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf 1974
 2. Braunert J.: "Wirtschaftsdeutsch", sprachliche Handlungsfelder der beruflichen Kommunikation und lebensnaher Deutschunterricht. W: Wirtschaftsdeutsch vernetzt. Neue Konzepte und Materialien. Hrsg. K.-H. Kiefer, J. Fischer. Iudicium Verlag, München 2007
 3. Breckle M.: Deutsch-schwedische Wirtschaftskommunikation. "Werkstattreihe DaF". T. 78. Niemeyer Verlag, Tübingen 2005.
 4. Buhlmann R., Fearns A.: Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. Günter Narr. Tübingen 2000.
 5. FluckH.-R.: Fachsprachen. Francke-Verlag, Tübingen 1996
 6. Funk H.: Berufsbezogener Deutschunterricht. Grundlagen - Lernziele - Aufgaben. "Fremdsprache Deutsch" 1992
 7. Kubiak B.: Pojęcie języka specjalistycznego. "Języki Obce w Szkole" 2002, nr 5
 8. Mostyn M.: Grammatische Mittel der Informationskondensierung in Wirtschaftstexten. Wydawnictwo Uniwersytetu Ostrawskiego, Ostrava 2011
 9. Roelcke T.: Fachsprachen. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999
 10. Schippan T.: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Max Nimeyer Verlag, Tübingen 2002
 11. Zhao J.: Wirtschaftsdeutschals Fremdsprache. Ein didaktisches Modell. Gunter Narr Verlag, Tübingen 2002
 12. Zydek-Bednarczuk U.: Rejestry języka specjalistycznego. W: Języki specjalistyczne. Język biznesu. Materiały konferencyjne. Red. J. Arabski. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1997
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu