BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Grzegorz
Tytuł
Konkurencyjność kolejowych przewozów pasażerskich w województwie śląskim
Competitiveness of Rail Public Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 89-96, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Transport autobusowy, Komunikacja autobusowa, Komunikacja kolejowa, Konkurencyjność, Obszar metropolitalny
Railway transport, Bus transport, Bus service, Rail transportation, Competitiveness, Metropolitan area
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja górnośląska, Województwo śląskie
Upper Silesia agglomeration, Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę konkurencyjności kolejowych przewozów użyteczności publicznej na obszarze województwa śląskiego. Celem pracy jest analiza pozycji, jaką zajmują Koleje Śląskie względem prywatnych przewoźników autobusowych w zakresie częstotliwości, czasu przejazdu oraz ceny biletu. Analizę przeprowadzono opierając się na skomunikowaniu Katowic z pozostałymi miastami województwa śląskiego. Dodatkowo w obszarze metropolii górnośląskiej odniesiono się do problemu substytucyjności oferty przewozowej kolei oraz publicznego transportu zbiorowego, organizowanego i realizowanego połączeniami autobusowymi.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problems of competitiveness of rail transport utilities in Silesia. The aim of the study is to analyse the position of Railways Silesian terms of private bus operators in the frequency, time travel and the ticket price. The analysis was based on the Katowice communicated with the other towns of the province of Silesia. Additionally, in the same area of the Upper Silesia Metropolis reference to the problem of substitutability of the transport offer rail and public transport organized implemented bus links.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015
 2. Bank Danych Lokalnych, GUS, www.bdl.stat.gov.pl
 3. Bogdanowicz S., Warunki uczciwej konkurencji w transporcie, "Problemy Ekonomiki Transportu" 1996, nr 2
 4. Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego, "Regionalne Centrum Analiz Strategicznych" 2014, z. 4
 5. Dyr T, Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym, "Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 11-12
 6. Grzywacz W, Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 1982
 7. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2002
 8. Strategia rozwoju województwa śląskiego "Śląskie 2020+", Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2013
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
 11. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
 12. www.e-podroznik.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu