BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawska Anna (Department of Regional and Spatial Development, Office of the Marshal of the Pomorskie Voivodeship, Gdańsk, Poland)
Tytuł
Subjective Degradation of the Inner City in Gdańsk
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(1), s. 24-29, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Struktura przestrzenna, Wycena
City, Spatial structure, Valuation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Every resident has his/her own opinion about a chosen city area irrespective of its spatial and functional structure, the quality of technical and functional municipal tissue or the social economic development of the city. The subjective degradation of specified city districts can be studied from the perspective referred to above. This article describes survey results for the Inner City of Gdańsk.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
  2. Jurek J., 1995, Postrzeganie centrum i peryferii dużego miasta przez jego mieszkańców, [in:] J. Kaczmarek (ed.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, PTG, Łódź, 53-65.
  3. Kotus J., 1999, Zastosowanie skali dyferencjału semantycznego do badania obrazu miasta w świadomości mieszkańców, [in:] J. Kaczmarek (ed.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ-ŁTN, Łódź, 91-95.
  4. Mironowicz I., Ossowicz T., 2005, Metodologia badań degradacji obszarów o funkcjach metropolitalnych, [in:] T. Parteka (ed.), Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, Biuletyn KPZK PAN, 223, 36-56.
  5. Mironowicz I., 2010, Proces transformacji terenów miejskich wobec dziedzictwa duchowego i materialnego, [in:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (eds.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, series: Rewitalizacja miast polskich, 8, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 23-43.
  6. Szreder M., 2010, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Turowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Komitet Nauk Socjologicznych PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, Wrocław.
  8. Wallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.
  9. Załęcki J., 2003, Przestrzeń społeczna Gdańska w świadomości jest mieszkańców. Studium socjologiczne, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.004.5253
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu