BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Analiza porównawcza obciążeń regulacyjnych z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie największych banków europejskich w latach 2008-2014
Comparative analysis of regulatory capital held by largest European banks for operational risk between 2008-2014
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 141-165, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Ryzyko operacyjne, Kapitał
Banks, Operational risk, Capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Formalna definicja ryzyka operacyjnego do porządku prawnego dla banków europejskich została wprowadzona stosunkowo niedawno w porównaniu z innymi rodzajami ryzyka. Po blisko dziesięciu latach od wprowadzenia Bazylei II nie budzi wątpliwości klasyfikowanie tego porządku jako jednego z najbardziej istotnych działalności bankowej. Jednym z jego ważnych wymiarów jest poziom wymogu kapitałowego utrzymywanego z tego tytułu, który pod kątem wielkości plasuje się - zarówno w Polsce, jak i na świecie - na drugim miejscu zaraz po ryzyku kredytowym. Do najczęściej stosowanych definicji ryzyka operacyjnego zalicza się tę zaproponowaną przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, zgodnie z którą jest to możliwość poniesienia strat na skutek nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych. W myśl tego podejścia ryzyko operacyjne obejmuje ryzyko prawne, ale nie zalicza się do niego ryzyka reputacji ani ryzyka strategicznego. (fragment tekstu)

The aim of this article is to conduct a comparative analysis of regulatory capital held by banks for operational risk with the estimates of the amount based on the basic indicator approach. Basel II has introduced three different methods for this purpose. As a new revised approach to operational risk capital calculation has appeared recently and is currently under discussion, it is worth to sum up the outcomes of the currently binding regulations. The analysis was based on the top 20 European banks taking into account the assets between 2008 and 2014. For the purpose of the basic indicator approach estimates, publicly available data were used as well as financial data from Avention database. Based on this comparative analysis, it can be concluded that the analysed banks would have reported an increase of 17% in their operation risk capital if the levels were calculated using the basic indicator approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2013.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i uchylające dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, DzU UE L 176 z 27 czerwca 2013.
 3. Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, DzUrz. KNF nr 2, poz. 11.
 4. Blunden T., Thirlwell J., Mastering operational risk, Financial Times Prentice Hall, Hampshire 2012.
 5. Campbell A., Meek J., A holistic approach, "Operational Risk & Regulation" October 2014, Vol. 15, Issue 9.
 6. Cruz M., Dependency in op risk, "Operational Risk & Regulation" 2013, Vol. 14, Issue 11.
 7. Demarco E. J., Jr., Kelly H. C., Stone D. L., Operational risk management: getting to strong, "The RMA Journal" May 2014, Vol. 96, Issue 8.
 8. Hegarty M., AMA uncertainty hindering adoption among banks, "Operational Risk & Regulation" March 2015, Vol. 16, Issue 2.
 9. McLaughlin J., Operational Risk Management Is Critical to Bank Success, "The RMA Journal" September 2013, Vol. 96, Issue 1.
 10. Meek J., Standardised approaches under-calibrated - Adachi, "Operational Risk & Regulation" 2014, Vol. 15, Issue 4.
 11. Niedziółka P., Ryzyko operacyjne, w: Bankowość, red. M. Zaleska, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 12. Vousinas G. L., The transition from Basel I to Basel III. A critical appraisal of the newly established regulatory framework, "Journal of Financial Regulation and Compliance" 2015, Vol. 23, Issue 4.
 13. Wiszniowski E., The structure of the total capital requirement after the implementation of Capital Requirements Directive in the Polish banking system, "Perspectives of Innovations, Economics and Business" 2009, Vol. 3.
 14. Avention, dostęp poprzez IP - PwC Polska Sp. z o.o., 2015.
 15. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, June 2006, http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
 16. Large Institutions with a leverage ratio exposure measure above 200bn EUR, http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions
 17. Operational risk - Revisions to the simpler approaches, Basel Committee on Banking Supervision, October 2014, http://www.bis.org/publ/bcbs291.pdf
 18. Results from the 2008 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk, Basel Committee on Banking Supervision, July 2009, http://www.bis.org/publ/bcbs160a.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu