BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (University of Life Sciences in Warsaw, Poland), Pietrzak-Zawadka Joanna (University of Technology in Bialystok, Poland)
Tytuł
Motives and ways of spending holidays in the area of the Kampinos National Park by city dwellers
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 163-172, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka krajowa, Rezerwaty przyrody
Tourism, Domestic tourism, Nature reserves
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83, Z32, Q26
summ.
Kraj/Region
Kampinoski Park Narodowy
Kampinos National Park
Abstrakt
The article presents the results of the research on the motives and ways of spending holidays in the area Kampinos National Park (KNP) by urban inhabitants. Surveys were conducted during the summer 2013 among 117 tourists spending their vacations in the vicinity of KNP. The article elaborates on an analysis of criteria which help tourist to select this form of tourism, as well as the selection of a specifi c offer from many others, what sources of information about the place or a recreational object they use, what are the preferred ways of spending leisure time so as their expectations towards diversity of the offer. The debate on the subject was extended by the analysis of the factors which defi nes the tourists behavior and expectations, such as: age and education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Sikorska-Wolak I. (2009), Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Warszawa.
 2. Dębniewska M., Skorwider-Namiotko J. (2015), Poziom rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych powiatów Warmii, Mazur i Podlasia, "Ekonomia i Środowisko" No. 4 (55).
 3. Eagles P.F.J., McCool S.F. (2002), Tourism in National Parks and Protected Areas. Planning and Management, New York.
 4. Fennell D., Nowaczek A. (2010,) Moral and Empirical Dimensions of Human-Animal Interactions in Ecotourism. Deepening an Otherwise Shallow Pool of Debate. "Journal of Ecotourism" No. 9 (3).
 5. Frost W., Hall C.M. (2009), American Invention to International Concept. The Spread and Erolution of National Parks, in: W. Frost i C.M. Hall (ed.), National Parks and Tourism. International Perspectives on Development, Histories and Change, London- New York.
 6. Gaudie A. (1994), Mensch und Umwelt, Berlin-Heidelberg.
 7. Kiełczewski D. (2003), Parki narodowe a społeczności lokalne, in: Horodeński R., Sadowska- Snarska C. (eds), Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionów wschodniej Polski, Białystok.
 8. Kolczatek R., Jankowski K. (2006), Internet - nowoczesne źródło informacji i reklamy w agroturystyce, in: Plichta M., Sosnowski J. (eds), Marketing w agroturystyce, Siedlce.
 9. Kozieł M. (2011), Turystyka rowerowa w polskich parkach narodowych, Lublin.
 10. Krzyżanowska K., Wojtkowski R.(2012), Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" Vol. 5 No. 1.
 11. La Pace W. (2002), Rethinking Park Protection. Treading the Uncommon Ground of Environmental Beliefs, Wallingford, Oxfordshire, Cambridge.
 12. Niedziółka A., Bogusz M. (2011), Uwarunkowania rozwoju turystyki społecznej na przykładzie gminy Istebna, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" No. 288(64).
 13. Niedziółka A. (2008), Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, in: Semeniuk N., Mosdorf R. (eds), Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Białystok.
 14. GUS (2014), Ochrona środowiska 2014, Warszawa.
 15. GUS (2014), Ochrona środowiska 2015, Warszawa.
 16. Prochorowicz M. (2006), Zastosowanie reklamy elektronicznej w promocji gospodarstw agroturystycznych, in: Plichta M., Sosnowski J. (eds), Marketing w agroturystyce, Siedlce.
 17. Rio D., Nunes L.M. (2012), Monitoring and Evaluation Tool for Tourism Destinations, "Tourism Management Perspectives" No. 4.
 18. Sikorska-Wolak I., Zawadka J. (2012,) Oczekiwania konsumentów na rynku usług agroturystycznych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" Vol. 5, No. 1.
 19. Skorwider J. (2010), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych jak przedmiot zainteresowania samorządów Warmii i Mazur, in: Jalinik M. (ed.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok.
 20. Stasiak A. (1997), Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów, "Turyzm" No. 7(2).
 21. Stepaniuk K. (2010), Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" No. 9(4).
 22. United Nations Environment Programme (2007), Tourism and Mountains. A Practical Guide to Managing the Social and Enuironmental Impacts of Mountain Tours www.kampinoska.waw.pl [29-08-2016]
 23. Zawadka J. (2010), Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Warszawa.
 24. Zawadka J. (2013), Zachowania turystów wypoczywających na wsi i czynniki je warunkujące, in: Krzyżanowska K. (ed.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu