BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szachniewicz Bartosz, Michnej Maciej
Tytuł
Ocena kierunków rozwoju nowoczesnych systemów badania potoków ruchu pasażerów w środkach komunikacji miejskiej
Evaluation of Development in Modern Passenger Counting Systems of Urban Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 145-153, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport pasażerski, Komunikacja miejska, Polityka transportowa, Technologia
Passenger transport, Municipal transport, Transport policy, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny kierunków rozwoju nowoczesnych systemów badania potoków ruchu pasażerów w środkach komunikacji miejskiej w aspekcie stworzenia zintegrowanego systemu zliczania i automatycznego pobierania opłat. Autorzy w kolejnych punktach zdefiniowali podstawowe wymagania stawiane komunikacji miejskiej, określili główne wytyczne do opracowania zintegrowanego systemu zliczania pasażerów i automatycznego pobierania opłat, dokonali analizy stosowanych powszechnie rozwiązań, wskazali zalety oraz wady poszczególnych systemów tworzących statystyki potoków ruchu oraz określili zakres dostarczanych przez nie informacji. Na podstawie przedmiotowej analizy oceniono stosowane systemy zliczania pasażerów w aspekcie możliwości ich integracji z systemami pobierania opłat w środkach komunikacji miejskiej. Wykonana analiza stosowanych rozwiązań wykazała jednoznacznie, że synteza wspomnianych systemów jest problematyczna. Podejmowane dotychczas próby integracji obu rozwiązań w celu uzyskania spójnego systemu dostarczającego dynamiczną statystykę potoków ruchu z możliwością pobierania opłat, w ocenie autorów, wydają się niewystarczające.(abstrakt oryginalny)

In this work was presented an evaluation of modern passengers counting systems in urban transport in the context of the creation of an integrated counting and automated fare collection system. The authors prepared analysis of commonly used solutions in public transport. They pointed out the advantages and disadvantages of presented systems and determined the scope of the information provided by each solution. Basing on this analysis, the authors evaluated possibility of integration discussed counting systems with charging systems in order to create a complex system for public transport which allows to: - collect data about passengers flows with location and time information, - automated fare collection in means of public transport. Prepared analysis shows clearly that the synthesis of these systems is problematic. So far, actions to merge the two independent solutions in order to achieve a coherent system seem to be insufficient. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boyle D.B., Passenger counting technologies and procedures, National Academy Press, Trans-portation research board executive committee, Washington 1998
  2. Chen Chao-Ho, Chang Yin-Chan, Chen Tsong-Yi, Wang Da-Jinn, People Counting System for Getting in/out of a Bus Based on Video Processing, Eighth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Kaohsiung, Taiwan 2008
  3. Fihn J., Finndahl J., A framework for how to make use of an automatic passenger counting system, Uppsala Universitet, Uppsala 2010
  4. Gerland H.E., Sutter K., Automatic Passenger Counting (APC), Infra-Red Motion Analyzer for Accurate Counts in Stations and Rail, Light-Rail and Bus Operations, American Public Transportation Association, Washington 1991
  5. Katalog firmy Tapeswitch Corporation, http://www/londonmat.com
  6. Letshwiti V, Lamprecht T, Appropriate technology for automatic passenger counting on public transport vehicles in South Africa, 23rd Annual Southern African Transport Conference, Pretoria 2004
  7. Miller P., Technologie mobilne usprawniające korzystanie ze środków komunikacji publicznej na przykładzie rozwiązań stosowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź spółka z o.o., "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2012
  8. Patlins A., Passenger counting methodology for sustainable intellectual transport system, Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), 56th International Scientific Conference, Riga 2015
  9. White paper. Accurate passenger and people counting with stereoscopic vision technology, Eurotech 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu