BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszubowski Daniel, Rudowski Rafał
Tytuł
Analiza możliwości usprawnienia organizacji przewozów kurierskich o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym na przykładzie powiatu nidzickiego
Analysis of Optimization Potential of Parcel Services in Nidzica County
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 167-176, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo kurierskie, Usługi kurierskie, Rynek usług kurierskich
Courier services company, Courier services, Courier services market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Siódemka S.A.
Siódemka S.A.
Kraj/Region
Powiat nidzicki
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości poprawy efektywności przewozów kurierskich na przykładzie danych pochodzących z firmy Siódemka S.A., dotyczących obsługi powiatu nidzickiego. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość osiągnięcia wymiernych efektów w postaci redukcji przebytego przez kuriera dystansu, co przekłada się na oszczędności czasu oraz niższe zużycie paliwa. Problemem jest praktyczne wykorzystanie zastosowanych metod optymalizacji w codziennej działalności firmy kurierskiej. Zastosowane metody obliczeniowe odpowiadają potrzebom obliczeń statycznych i nie mogą być wykorzystane w codziennym planowaniu tras kurierów. Pomimo tych ograniczeń uzyskane wyniki uzasadniają poszukiwanie metod praktycznego wykorzystania rozwiązań optymalizacyjnych w przewozach kurierskich.(abstrakt oryginalny)

The paper presents optimization potential of parcel services in Nidzica county based on the data obtained from Siódemka S.A. parcel service company. The results indicate that there is a potential for tangible effects in the form of reduction in distance travelled by a driver, resulting in savings of fuel consumption and time spent on deliveries. However, there are significant practical barriers in implementation of such optimization solutions in every day operations. Methods and applications used in the paper are designed for static calculations instead of operational planning. Despite these limitations, the results justify further research of practical implications of route planning in parcel services.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allen J., Browne M., Thorne G., Good Practice Guide on Urban Freight Transport, BESTUFS II, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007
  2. Dąbek A., Dywersyfikacja "ostatniej mili" w dystrybucji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie" 2010, nr 28
  3. Gajewska T, Logistyczne aspekty wynikające z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujęciu teorii i praktyki, "LogForum" 2009, z. 3
  4. Kostek R., Minimalizacja pracy transportowej wykonywanej przez firmy kurierskie, "Logistyka" 2014, nr 6
  5. Kozerska M., Obsługa logistyczna obszaru e-commerce, "Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej" 2014, z. 68
  6. Lin Canhong, Choy K.L., Ho G.T.S., Lam H.Y., Pang Grantham K.H., Chin K.S., A decision support system for optimizing dynamic courier routing operations, "Expert Systems with Applications" 2014, vol. 41, issue 15
  7. Polski Rynek Pocztowy - moment przełomu. Perspektywy wzrostu i kluczowi gracze, http://instytutpocztowy.pl
  8. Płaczek E., Szołtysek J., Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach, "LogForum" 2008, z. 1
  9. Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2015, https://www.uke.gov.pl
  10. Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, red. W. Rydzkowski, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu