BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszubowski Daniel, Zielińska Lidia (Jednostka Międzywydziałowa)
Tytuł
Wykorzystanie analitycznych narzędzi zarządzania projektami w kształtowaniu procesów logistycznych na przykładzie działalności Lotos Kolej
Application of Analytic Project Management Applications in Transport Processes Optimisation Based on the Lotos Kolej Rail Operator Example
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 177-185, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Przemysł paliwowy, Zarządzanie projektem, Zarządzanie procesami, Procesy logistyczne
Railway transport, Fuel industry, Project management, Process management, Logistics processes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Lotos Kolej
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza możliwych efektów zmian w procesie obsługi zlecenia polegającego na organizacji przewozu cystern paliwowych, realizowanego przez przedsiębiorstwo Lotos Kolej. Głównymi kryteriami porównania opracowanych wariantów zmian było skrócenie czasu trwania procesu oraz, tam gdzie to możliwe, minimalizacja kosztów pracy. Do wizualizacji procesu oraz analizy danych wykorzystany został program Microsoft Project. We wszystkich trzech analizowanych wariantach osiągnięto zamierzone skrócenie czasu trwania procesu w zakresie od 7,3% do 15,2%. W jednym z wariantów możliwe jest również zmniejszenie kosztów pracy. Zastosowane narzędzie analityczne wykazało przydatność we wspieraniu decyzji odnośnie do kształtowania procesów logistycznych. W praktyce wybór docelowego wariantu modyfikacji analizowanego procesu będzie wymagał jednak szeregu dodatkowych analiz technicznych i ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The objective of presented analysis was to simulate effects of structural changes in a cyclic transport process executed by the Lotos Kolej rail operator. Main criteria adopted for optimisation were reduction of the total process time and reduction of operational costs. Simulation were carried out in the Microsoft Project application. Three optimisation variants were simulated and all resulted in total cycle time reduction between 7.3% and 15.2%. In addition, one of the variants allowed to reduce the operational costs. An approach and application used for simulation proved its effectiveness regarding optimisation of transport processes. However, the final decision about implementation of any changes must be preceded by additional detailed eco-nomic and technical analysis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
 2. Bowersox D., Closs D., Stank T, How to master cross-enterprise collaboration, "Supply Chain Management Review" 2003, vol. 7, no. 4, s. 18
 3. Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007
 4. Chatfield C., Timothy J., Microsoft Office Project 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa 2008
 5. Daley S., Project 2013. Opanuj każdy projekt, Helion, Gliwice 2015
 6. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001
 7. Machaczka J., Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 2
 8. Marmel E., MS Project 2000. Biblia, Helion, Gliwice 2001
 9. Skalik J., Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001
 10. Stajniak M., Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji, Biblioteka Logistyka, Poznań 2012
 11. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu