BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Joanna
Tytuł
Plain language as an alternatiye to specialised language(s)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 109-121, bibliogr.39 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia specjalistyczna
Terminology
Abstrakt
The aim of the article is to present a different point of view on the study and use of specialised language - it will look at the language from the perspective of a non- professional user. The article consists of two parts, in the first one the notion of specialised language is briefly defined and its characteristics as well as typology are presented. The second part will focus on the concept of readability/comprehensibility of the text as a criterion taken into account when classifying the language of a text as specialised or generał. Selected examples of specialised texts used in public communication will be provided to illustrate the difficulty in understanding the texts addressed by public institu- tions to the so-called ordinary citizens. Finally, the phenomenon of plain language as an alternative to specialised language, will be introduced and illustrated with "before and after" examples of texts written in specialised and simple language.

(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bussmann H.: Routl'edge Dictionary of Language and Linguistics. Routledge, London- New York 1998
 2. Butt P.: Legalese versus Plain Language. "Amicus Curiae" 06-07.2001
 3. Cabre M.T.: Terminology: Theory, Methods and Applications. John Beniamins, Philadelphia 1998
 4. Collins S.: Creating a Fog: Can Plain English Be Used to Mislead Investors? CGU Theses & Dissertations. Claremont Graduate University, 2012, rozdz. 71. http://scholarship.claremont.edu/cgu etd/71 (dostpp; 10.09.2015).
 5. Dunaj B.: Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Wilga, Warszawa 1996
 6. Federal Aviation Administration, http://www.faa.gov/about/initiatives/plain language/ basic course/ (dostęp: 10.09.2015).
 7. Flesch R.: A New Readability Yardstick. "Journal of Applied Psychology" 1948
 8. Flesch R.: Why Johnny Can't Read - And What You Can Do about It. Flarper & Row, New York 1955
 9. Flesch R.: Why Johnny Still Cannot Read A New Look at the Scandal of our Schools. Harper Collins Publishers, New York 1981
 10. Flesch R.: How Write a Plain English. W: A Book for Lawyers and Consumers. Harper & Row, New York 1979
 11. Grabias S.: Język w zachowaniach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994
 12. Grucza S.: Adaptacja tekstów specjalistycznych w dydaktyce przekładu. W: Język a komunikacja. T. 8. Red. M. Piotrowska. Tertium, Kraków 2004
 13. Gunning R.: The Technique of Clear Writing. McGraw-Hill, New York 1952
 14. Hejwowski K.: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 15. http://ec.europa.eu/translons (dostęp: 10.09.2015).
 16. http://www.ideosity.com/ourblog/post/ideosphere-blog/2010/01/14/readability-tests-and- formulas (dostęp: 10.09.2015).
 17. http://www.Iib.umich.edu/taubman-health-sciences-library/plain-language-medical-dictio- nary (dostęp: 10.09.2015).
 18. http://www.plainlanguage.gov/examples/index.cfm (dostęp: 10.09.2015).
 19. http://www.plainlanguage.gov/plLaw/index.cfin (dostęp: 10.09.2015).
 20. http://www.plainlanguage.gov/site/about.cfin (dostęp: 10.09.2015).
 21. http://www.plainlanguagenetwork.org/Examples/samples.html (dostęp: 10.09.2015).
 22. Janan D., Wray D.: Matching Texts to Learners: The Usefiilness of Readability Formulae. "The Online Educational Research Journal", http://www.oerj.org/View?action= viewPaper&paper=96 (dostęp: 10.09.2015).
 23. Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Red. J. Lukszyn, Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
 24. Maglie R.: Understanding the Language of Medicine. ARACNE editrice S.r.l, Rome 2009
 25. Maia B.: Ontology, Ontologies, General Language and Specialised Languages. "Centro de Linguistica da Universidade do Porto", nr specjalny
 26. Mamet P.: Kampania Plain English a angielski język specjalistyczny. W: Z problematyki języków specjalistycznych. Red. J. Arabski. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2002
 27. Mamet P.: Czy język specjalistyczny musi być trudny? Próba adaptacji założeńPlain English Campaign do tekstów w języku polskim. W: Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych. Red. L. Karpinski. Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
 28. Miodek J. et al.: Jakpisac o Funduszach Europejskich? Komisja Europejska, Warszawa 2010
 29. National Institutes of Health, http://www.nih.gov/clearcommunication/plainlanguage/ resources.htm (dostęp: 10.09.2015).
 30. Plain English Campaign, http://www.plainenglish.co.uk/ (dostęp: 10.09.2015).
 31. Plain English Ireland, http://www.plainenglish.ie/(dost^p: 10.09.2015).
 32. Plain Language Medical Dictionary, http://www.lib.umich.edu/taubman-health-sciences- library/plain-language-medical-dictionary (dostęp: 10.09.2015).
 33. Pikulski S.: Readability. Houghton Mifflin, Boston 2002
 34. Pracownia Prostej Polszczyzny. http://www.ppp.uni.wroc.pl/(dost^p: 10.09.2015).
 35. The Plain Language Action and Information Network (PLAIN), http://www.plainlanguage.gov/ howto/guidelines/index.cfm (dostpp: 10.09.2015).
 36. Trudgill P.: A Glossary of Sociolinguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh 2003.
 37. U.S. Department of Health and Human Services, http://health.gov/communication/ literacy/plainlanguage/addendum.htm (dostęp: 10.09.2015).
 38. Wardhaugh R.: An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell, Oxford 2002.
 39. Wilkon A.: Typoiogia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu