BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosik Piotr (Polish Academy of Sciences), Goliszek Sławomir (Polish Academy of Sciences, Poland)
Tytuł
Impact of Selected Road Investments on Traffic Safety
Źródło
Europa XXI, 2015, vol. 28, s. 71-90, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Road Corridors in the Natural, Social and Economic Environment
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wypadki drogowe, Analiza ruchu drogowego
Road traffic safety, Road accidents, Road traffic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
The study of influence, exerted by the road projects on road traffic safety was carried out on the basis of data, contained in the System of Registry of Accidents and Collisions (Polish acronym: SEWIK) for the years 2006-2012, and the questionnaire-based survey. The level of safety on the motorways and expressways, or, more broadly - on the separate traffic roads, is being assessed as much higher than on the remaining national roads. Construction of a motorway results in a significant drop in the number of persons harmed in the accidents over the connections between the cities considered. The fast traffic roads, including the ring roads, being the segments of expressways, significantly improve the safety over the routes of national roads, but do not entail any important change in the accident rates on other roads.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EU transport in figures, 2012. Statistical pocketbook.
 2. Europejski Program Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP http://www.eurorap.pl/
 3. Gaca S., 2002. Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, no. 75.
 4. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., 2008. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. Warszawa: WKiŁ.
 5. Hughes B.P., Newstead S., Anund A., Shu C.C., Falkmer T., 2015. A review of models relevant to road safety. Accident Analysis and Prevention, 74, pp. 250-270.
 6. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, 2008. Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
 7. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 (National Program of Road Safety 2005-2007-2013; in Polish) GAMBIT 2005, 2005, Warszawa.
 8. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 (National Program of Road Safety 2005-2013-2020; in Polish), 2013. Warszawa: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 9. Novoa A.M., Pérez K., Borrell C., 2009. Evidence-based effectiveness of road safety interventions: a literature review. Gac Sanit., 23(6), pp. 553.e1-553.e14.
 10. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (Transport Development Strategy until 2020 (with the perspective until the year 2030); in Polish), 2013. Warszawa: MTBiGM.
 11. System Ewidencji Wypadków i Kolizji SEWIK (The System of Registering of Accidents and Collisions SEWiK; in Polish), Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
 12. Tracz M., Gaca S., 1995, Analysis of the effects of roadway and roadside design on road safety, Slovak Journal of Civil Engineering, STU, Bratislava.
 13. Wypadki drogowe w Polsce (Road accidents in Poland; in Polish), 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Warszawa: Komenda Główna Policji.
 14. Zarządzenie nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Ordinance no. 635 of the Police Commander in Chief of June 30th 2006 on the methods and forms of conducting the road events statistics by the Police; in Polish).
 15. http://www.blognavi.pl/badania-naviexpert/332-rednio-jeden-pirat-drogowy-na-minut
 16. http://www.eurorap.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7132
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu