BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałucha Krzysztof (Politechnika Śląska)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego
Cooperation of Enterprises in the Building Process of the Innovative Capacity
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 393-403, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Przedsiębiorstwo, Innowacyjność przedsiębiorstw, Inteligentna specjalizacja, Współpraca przedsiębiorstw
Innovation potential, Enterprises, Enterprise innovation, Smart specialization, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą uwarunkowań współpracy przedsiębiorstw, mającą na celu podniesienie ich potencjału innowacyjnego, jak również poprawę poziomu konkurencyjności. Zwrócono uwagę na zewnętrzne i wewnętrzne (wybrane) uwarunkowania współpracy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz jednostek badawczorozwojowych. Wskazano na kierunki i formy rozwoju współpracy sfery nauki, badań oraz biznesu, wspierane przez krajowe i regionalne strategie innowacji.(abstrakt oryginalny)

In the article issues of conditioning of the cooperation of enterprises being aimed at raising their innovative capacity as well as the improvement in the level of competitivenesses were presented. The attention was paid to chosen external and internal conditioning of the cooperation of manufacturing companies and scientifically - developmental individuals. It is pointed at directions and forms of the development of cooperation of the sphere of the science, of research and the business sector supported by domestic and regional innovation strategies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartusik K.: Rozwój sfery B+R w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce - próba oceny, [w:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. UE w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2013.
 2. Brzóska J.: Rozwój inteligentnych specjalizacji a wdrażanie regionalnej strategii innowacji na przykładzie województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 3. Górzyński M., Pander W., Kuć P.: Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. PARP, Warszawa 2006.
 4. Haffer M.: Innowacyjność i potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawskopomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 5. Kaczmarek B.: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wyd. Uniwersy-tetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 6. Kraśnicka T., Głód W.: Innowacyjność zarządzania przedsiębiorstwem - konceptualizacja, dylematy metodologiczne i propozycje ich rozwiązania, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2013.
 7. Kraśnicka T., Głód W., Wronka M.: Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) - stan badań nad zjawiskiem. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2014.
 8. OSLO MANUAL Guidelins for Collecting and Interpreting Innovation Data OECD, Paris 2005.
 9. Pałucha K.: Zarządzanie wiedzą w procesach innowacyjnych, [w:] Brzóska J., Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2013.
 10. Pałucha K.: Wdrażanie innowacji w obszarze organizacji i zarządzania elementem wpływającym na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2015.
 11. Pichlak M.: Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim - wyniki badań ankietowych. Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2010.
 12. Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M.: Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania potencjału innowacyjnego. Dom Organizatora, Toruń 2008.
 13. Poradnik OSLO: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Wspólnoty Europejskiej 2005, PARP, Warszawa 2008.
 14. Poznańska K.: Współpraca przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] Borowiecki R., Rojek T. (red.): Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. UE w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2013.
 15. Wyrwa D.: Inteligentne specjalizacje jako instrument rozwoju polskich regionów - szanse i zagrożenia, [w:] J. Brzóska i J. Pyka, Nowoczesność przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu