BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernaciak Anna (Poznań University of Economics and Business, Poland), Bernaciak Arnold (WSB University in Poznań, Poland)
Tytuł
The Efficiency of Systemic Solutions for the Removal of Asbestos in Poland - Current Status and Prospects
Efektywność rozwiązań systemowych w zakresie usuwania azbestu w Polsce - stan i perspektywy
Źródło
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 787-801, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Materiały budowlane, Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami, Region
Building materials, Environmental protection, Waste management, Region
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule dokonano skróconej diagnozy w zakresie w zakresie wpływu czynników społecznogospodarczych i organizacyjnych na tempo usuwania azbestu w Polsce. Zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące nagromadzenia i tempa usuwania azbestu z terytorium kraju oraz podjęto próbę wskazania przyczyn występujących prawidłowości w tym zakresie. Dodatkowo zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące rozwiązań systemowych w zakresie usuwania azbestu i dokonano oceny efektywności funkcjonującego systemu. Wykazano niewystarczające zaawansowanie realizacji strategii krajowych w tym obszarze oraz niską efektywność rozwiązań systemowych w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The article summarizes the diagnosis of the impact of socio-economic factors on the rate of removal of asbestos in Poland. It presents the basic statistics on the rate of accumulation and removal of asbestos from the territory of the country and an attempt to identify the causes of common patterns in this area. It presents the most important information relating to systemic solutions in the field of asbestos removal. Moreover, the assessment of the effectiveness of functioning of the system has been discussed. Consequently, insufficient progress of implementation of national strategies and the low efficiency of system solutions in this area has been shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguilar, M.; Beaudry, M.; Bell, W.; Bowes, D.; Brophy, J.; Burdorf, A. (2013). Statement in response to asbestos industry efforts to prevent a ban on asbestos in Pakistan: chrysotile asbestos use is not safe and must be banned. International Archives of Occupational and Environmental Health 68(4): 243-249.
 2. Asbestos Removal Program in Poland for Years 2009-2032 adopted by virtue of Resolution by the Council of Ministers on 14 July 2009, amended by Resolution dated 15 March 2010. Available at: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/programoczyszczania-kraju-z-azbestu/. Accessed 10 March 2016.
 3. Bianchi, C.; Bianchi, T. (2012). Malignant mesothelioma in Eastern Asia. Asian Pacific journal of cancer prevention 13(10): 4849-4853.
 4. Camponiano, A.; Casciardi, S.; Fiovavanti, F.; Ramires, D. (2004). Airborne asbestos levels in school buildings in Italy. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 1: 256-261.
 5. Commission Directive 1999/77/EC of 26 July 1999 adapting to technical progress for the sixth time Annex I to Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (asbestos) (Official Journal of the European Communities L 207/18, 6.8.1999).
 6. Council Directive 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestos as amended by Council Directive 91/692/EEC (further amended by Council Regulation 1882/2003/EC), and Council Regulation 807.2003/EC (Official Journal of the European Communities L02017, 5.6.2003).
 7. Courtice, M.N.; Lin, S.; Wang, X. (2012). An updated review on asbestos and related diseases in China. International Journal Occupational and Environmental Health 18(3): 247-253.
 8. Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 9. Directive 2003/18/EC of the European Parliament and of the Council of 27 March 2003 amending Council Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work. (Official Journal of the European Union L 097, 15.04.2003).
 10. Fenoglio, I.; Tomatis, M.; Fubini, B. (2001). Spontaneous polymerisation on amphibole asbestos: relevance to asbestos removal. Chemical Communications 7(21): 2182-2183.
 11. Jinhiu Li; Qingyin Dong; Keli Yu; Lili Liu (2014). Asbestos and asbestos waste management in the Asian-Pacific region: trends, challenges and solutions. Journal of Cleaner Production 81: 218-226.
 12. Lee, R.J.; Van Orden D.R. (2008) Airborne asbestos in buildings. Regulatory Toxicology and Pharmacology 50(2): 218-225.
 13. Pietrzak, K., 2014, Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Poradnik dla gmin oraz osób fizycznych. Warszawa: Meritum Competence.
 14. Pyssa, J.; Rokita, G.M. (2007). Azbest - występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania odpadami azbestowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23(1): 49-61.
 15. Regulation of the Minister of Economy of 13 December 2010 for the use of products containing asbestos and the treatment of installations or products containing asbestos (Journal of Laws of 2011. No. 8 item 31)
 16. Regulation of the Minister of Economy, Labour and Social Policy of 2 April 2004 on the methods and conditions for the safe use and disposal of products containing asbestos (Journal of Laws of 2004, No. 71 item 649 and 2010, No. 162, item 1089)
 17. Świątkowska, B.; Wojciech, S.; Szubert, Z.; Szeszenia-Dąbrowska, N. (2014). Continued spirometry changes after cessation of exposure in asbestos-cement workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 56(4): 403-408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8319
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu