BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieczny Jacek (Uniwersytet Warszawski), Glinka Beata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Obszary dysfunkcji organizacyjnych
Areas of Organizational Dysfunctions
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 405-414, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Diagnozowanie organizacji, Organizacja
Organisation diagnosis, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dysfunkcją organizacyjną jest długotrwała, istotna niesprawność powodująca marnotrawstwo w organizacji. Źródeł dysfunkcji należy poszukiwać zarówno w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu. Badanie tych zjawisk jest jednak trudne z powodu różnie motywowanej niechęci respondentów do ujawniania problemów organizacji. Łatwiejsze jest badanie dysfunkcji administracji i ten obszar jest lepiej poznany. Niezależnie od indywidualnej specyfiki większość dysfunkcji może być interpretowana jako niepożądane przesunięcie celów. W artykule opisywane są różne obszary i źródła dysfunkcji.(abstrakt oryginalny)

Dysfunctions and pathologies in administration are slightly easier to investigate, and therefore this area has been studied more thoroughly. Regardless of differences between individual cases, most dysfunctions can be interpreted as an undesired shift of goals, which may therefore be considered a universal dysfunction. The article describes areas and sources of organizational dysfunctions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awa W.L., Plaumann., Walter U.: Burnout prevention: A review of intervention programs. "Patient Education and Counseling" Vol. 78, No. 2.
 2. Batko R.: Golem, Awatar, Midas, Złoty cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013.
 3. Benett R., Robinson S.: Development of a Measure of Workplace Deviance. "Journal of Applied Psychology", Vol. 85, No. 3.
 4. Bogle J.C.: Dość. PTE, Warszawa 2009.
 5. Chan D.W.: Burnout and life satisfaction: Does gratitude intervention make a difference among Chinese school teachers in Honk Kong? "Educational Psychology", Vol. 31, No. 7.
 6. Crozier M.: Biurokracja. Anatomia zjawiska. PWE, Warszawa 1967.
 7. Dobrzyński M.: Doktryna szoku jako inspiracja współczesnego zarządzania. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
 8. Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L.: Workplace bullying: Individual pathology or organizational culture? [in:] Bowie V., Fisher B., Cooper C.L. (eds.): Workplace Violence: Issues, Trends, Strategies. Willan, London 2005.
 9. Finer H.: Administrative Responsibility in Democratic Government. "Public Administration Review" 1(4).
 10. Fink G., Dauber D., Yolles M.: Understanding organizational culture as a trait theory. "European Journal of International Management", Vol. 6, Is. 2.
 11. Fox S., Lituchy T.R.: Gender and the dysfunctional workpace. Edward Elger Publishing, Northampton, MA, 2012.
 12. Gestmann M.: Sabotaż w miejscu pracy. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 13. Goffnett S.P., Lepisto L., Hayes R.: Using the socio-economic approach to management to augment Lean Six Sigma. "International Journal of Productivity and Performance Management", Vol. 65, Is. 1.
 14. Guy M.: From Organizational Decline to Organizational Reneval: the Phoenix Syndrome. Quorum Books, New York 1989.
 15. Halbesleben J.R.B., Osburn H.K., Mumford M.B.: Action research as a burnout intervention: Reducing burnout in the federal service. "Journal of Applied Behavioral Science". Vol. 42, No. 2.
 16. Jamil I., Panday P.: Inter-Organizational Coordination and Corruption in Urban Policy Implementation in Bangladesh: A Case of Rajshahi City Corporation. "International Journal of Public Administration", Vol. 35, Is. 5.
 17. Kieżun W.: Patologia transformacji. Poltext, Warszawa 2012.
 18. Koźmiński A.K.: Koniec świata menedżerów. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 19. Lencioni P.: Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005.
 20. McMillan C., Overall J.: Wicked problems: turning strategic management upside down. "Journal of Business Strategy", Vol. 37, Is. 1.
 21. March J., Simon H.: Teoria organizacji. PWN, Warszawa 1964.
 22. Merton R.K.: Social Theory and Social Structure. Free Press, New York 1968.
 23. Meyer M.W., Zucker L.G.: Permanently Failing Organizations. Sage, Newbury Park CA 1989.
 24. Miller J.G., Miller J.L.: A Living systems of organizational pathology. "Behavioral Science", Vol. 36. Is. 4.
 25. Osborne D., Gaebler T.: Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley, Reading, MA 1992.
 26. Pasieczny J.: Patologie w zarządzaniu, [w:] Bogdanienko J., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność. PWE, Warszawa 2013.
 27. Pasieczny J.: Obszary i źródła patologii organizacyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i zarządzanie, z. 83, Gliwice 2015.
 28. Perlow L.A., Okhuysen G.A., Repenning N.P.: The speed trap: Exploring the relationship between decision making and temporal context. "Academy of Management Journal". Vol. 45, Is. 5.
 29. Romańczuk-Grącka M.: Mobbing w administracji publicznej. Wybrane zagadnienia kryminologiczne i prawnokarne, [w:] Suwaj P.J, Kijowski D.R. (red.): Patologie w administracji publicznej. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 30. Samuel Y.: Organizational Pathology. Life and Death of Organizations. Transaction Publishers, New Brunswick 2010.
 31. Schulman P.R.: The "logic" of organizational irrationality. "Administration & Society". Vol. 21, Is. 1.
 32. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 33. Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. WIG-Press, Warszawa 2001.
 34. Stocki R.: Diagnoza organizacji od A do Z. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 35. Stocki R.: Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencje. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 36. Suszyński C.: Restrukturyzacja Przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 37. Weingast B., Moran M.: Bureaucratic Discretion or Congressional Control? Regulatory Policymaking by the Federal Trade Commission. "Journal of Political Economy" 91(5), 1983.
 38. White R.D.: The micromanagement disease: Symptons, diagnosis and cure. "Public Personnel Managemant", Vol. 39 Is. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu