BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławski Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Markowski Maciej (Politechnika Gdańska), Forkiewicz Marcin (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Świadomość strategii i zarządzania strategicznego w zarządzaniu uczelniami wyższymi na przykładzie szkół wyższych w Polsce
Awareness Strategy and Management of Strategic Management Universities the Example of Universities in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 415-424, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Zarządzanie strategiczne
Higher education, Education management, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie możliwości i zasadności uporządkowanego wdrażania biznesowych modeli zarządzania strategicznego do instytucji użyteczności publicznej, jakimi są uczelnie wyższe. Autorzy zauważają, że obecny rozwój większości uczelni, zarówno niepublicznych, jak i części publicznych, odbywa się bardzo chaotycznie, a decyzje o wymiarze strategicznym, jak uruchamianie nowych kierunków studiów, zapadają na podstawie kryteriów, które w perspektywie długookresowej mogą okazać się dla uczelni wysoce niekorzystne.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present that orderly implementation of business-like models of strategic management is either possible and justifiable concerning public service institutions like higher education institutions. Authors notice that current development of the majority of non-public and many of public HEI's, is very chaotic, and the strategic decisions, like starting new programs, are based on criteria which in log period might be very unprofitable for the institution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clark B.R.: Creating entrepreneurial universities. Organizational pathways of transformation. "Science and Public Policy", No. 35, 2008.
 2. Clark J., Holt R.: Reflective judgment: understanding entrepreneurship as ethical practice. "Journal of Business Ethic", No. 94 (3), 2009.
 3. Dominiak P., Leja K.: Czy uniwersytet potrzebuje strategii, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2, 2000.
 4. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 5. Dyduch W.: Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 6. Gayle D.J.: A revised model of governance structure In the Twenty - First century, [w:] JASHE - ERIC Higher Education Report. John Wiley&Sons Inc., 2003.
 7. Kochalski C.: Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce. "Innovation, Management. Policy & Practice", No. 12 (1), 2001.
 8. Leja K.: Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Wolter Kluwer, 2013.
 9. Maritz A.: Networking, entrepreneurship and productivity in universities. "Innovation, Management. Policy & Practice", No. 12 (1), 2001.
 10. Obłój K.: Pasja i dyscyplina strategii. Poltext, 2013.
 11. OECD, A Guiding Framework for Entrepreneurial University. Oslo 2012.
 12. Poole D.: Strategically managing entrepreneurialism: the Australian experience. "Higher Education Quarterly", No. 55 (3), 2001.
 13. Popławski W., Markowski M., Forkiewicz M.: Przedsiębiorczość polskich szkół wyższych. Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy. Raport z badań. TNOiK, Toruń 2014.
 14. Rumelt R.P.: Dobra strategia, zła strategia. Poltext, 2013.
 15. Sarasvelthy S.D, Venkatamaran S.: Entrepreneurship as method. Open questions for an entrepreneurial future. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 35 (1), 2004.
 16. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu