BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Grażyna Anna (University of Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Kur-Kowalska Monika (University of Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Jankowska Jolanta (University of Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Tytuł
The size and utilization of the agritouristic accommodation base in the communities including areas of Białowieża National Park and Biebrza National Park
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 173-187, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Zaplecze noclegowe turystyki
Agrotourism, Tourism accommodation facilities
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83, Z32
summ.
Kraj/Region
Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy
Bialowieza National Park, Biebrza National Park
Abstrakt
The aim of the study was to determine the size of agritouristic accommodation base as well as its utilization in agritouristic farms located in communities with lands belonging to Białowieża National Park and Biebrza National Park. The study was conducted in 2010 and 2011 in 52 agritouristic farms (27 farms - Białowieża National Park, 25 farms - Biebrza National Park). The source data were collected via direct interview technique. The questionnaire form sent to the farms owners was used as the research tool. The data obtained in the study allow us to conclude that the accommodation base utilization indicator in analyzed farms was highly differentiated and was in communities of Białowieża National Park in the range between 1,64%-27,40%, and in communities of Biebrza National Park between -0,68%-40,55%. The average value of this indicator in both analyzed regions was similar and amounted to 8,1% in Białowieża National Park, 8,9% in Biebrza National Park. The real participation of accommodation places in analyzed market - "market penetration" - in more than a half of farms was negative. The percentage of farms with negative value of this indicator was the same in both analyzed regions and amounted to 56%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Jaśkowska S. (2007), Rozwój funkcji turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego, in: Jalinik M. (ed.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Białystok.
 2. Bołtromiuk A. (2011), Wpływ obszarów Natura 2000 na rozwój lokalny w świetle badań, in: Poskrobko T. (ed.), Zrównoważony rozwój obszarów cennych przyrodniczo, planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Białystok.
 3. Ciepiela G.A., Jankowska J., Jankowski K. (2007), Wpływ działalności agroturystycznej na dochodowość gospodarstw rolnych północno-wschodniego Mazowsza, in: Jalinik M. (ed.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Białystok.
 4. Ciepiela G.A., Jankowski K., Sosnowski J. (2009), Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, "Wieś i Rolnictwo" No. 3(144), p. 123-135.
 5. Ciepiela G.A., Kur-Kowalska M., Jankowska J. (2013), Opłacalność działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych Środkowo-Wschodniej Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie" No. 98(25), p. 93-108.
 6. Ciepiela G.A., Sosnowski J. (2011), Wpływ atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej na działalność gospodarstw rolnych regionu siedleckiego, "Wieś i Rolnictwo" No. 1(150), p. 134-146.
 7. Ciepiela G.A., Sosnowski J. (2012), Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" No. 2(331), p. 131-149.
 8. COM(2003)716 - Basic orientations for the sustainability of European tourism [SEC(2003) 1295]
 9. Informacja sygnalna - Nr 3 US w Krakowie 2011.
 10. Jalinik M. (2015), Antropopresja w ekoagroturystyce, "Ekonomia i Środowisko" No. 3 (54), p. 192-199.
 11. Kobyłecki J., Plichta M. (2006), Wybrane uwarunkowania organizowania agroturystyki, in: Plichta M., Sosnowski J. (eds), Marketing w agroturystyce, "Monografie" No. 75, Siedlce, p. 29-39.
 12. Kuniszyk M. (2007), Jak mierzyć udział w rynku? "Hotelarz" No. 2, p. 5-9.
 13. Majewski J. (2011), Agroturystyka w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego jako czynnik zrównoważonego rozwoju, in: Kryk B. (ed.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wybrane aspekty społeczne, Szczecin.
 14. Marks M., Marks E., Młynarczyk K. (2002), Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich, in: Młynarczyk K. (ed.), Agroturystyka, Olsztyn.
 15. Notatka informacyjna (2011), Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2010 roku, Warszawa 2011.
 16. Sikora J. (2010), Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Wielkopolsce, in: Jalinik M. (ed.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok.
 17. Sikorska-Wolak I. (2006), Możliwości rozwoju i specyficzne cechy turystyki na obszarach prawnie chronionych w Polsce, in: Jalinik M. (ed.), Regionalny aspekt rozwoju tury styki, Białystok.
 18. Statistic report on tourism traffic in Podlaskie voivodeship in 2010 (Raport statystyczny ruchu turystycznego w województwie podlaskim w 2010 roku), www.podlaskieit. pl [20-11-2016]
 19. Wiatrak A.P. (2003), Baza agroturystyczna w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie" No. 402, p. 9-18.
 20. www.eholiday.pl [11-12-2016]
 21. www.stat.gov.pl [20-11-2016]
 22. www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok [20-11-2016]
 23. Zaręba D. (ed.), (2008), Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictw - zbiór dobrych praktyk, Kraków.
 24. Zehrer A., Siller H. (2007), Destination Goods as Travel Motives - the Case of the Tirol, "Tourism Review" Vol. 62, No. 3-4, p. 41-48
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu