BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Magdalena (Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Nauczyciel języka czy nauczyciel zawodu? Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 139-155, bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe
Nauczyciele, Dydaktyka, Terminologia specjalistyczna
Teachers, Teaching, Terminology
Abstrakt
Celem niniejszego tekstu jest ukazanie specyfiki działań nauczyciela języka specjalistycznego na tle ogólnych założeń dydaktyki języków specjalistycznych. Kanwę omówienia owych działań stanowią główne etapy konstrukcji kursu języka specjalistycznego, tj. identyfikacja profilu odbiorców kształcenia, analiza potrzeb, pozyskiwanie danych, dydaktyczna obróbka danych i tworzenie ćwiczeń, sposoby ewaluacji. Opis konkretnych działań nauczyciela ukazuje w sposób wyraźny zakres wiedzy i umiejętności, jakimi powinien dysponować nauczyciel języka obcego zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji procesu dydaktycznego ukierunkowanego na językowe potrzeby zawodowe uczących się. Kompetencje pozwalające na osiągnięcie zamierzonych celów kształcenia językowego dla potrzeb zawodowych sytuują się zasadniczo w trzech obszarach, tj. wiedzy językoznawczej, umiejętności metodycznych oraz znajomości treści związanych z docelowym obszarem zawodowym, w który wpisuje się nauka języka obcego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbot G.: Training Teachers of EST: Avoiding Orthodoxy. "The ESP Journal" 1983
 2. Basturkmen H.: Ideas and Options in English for Specific Purposes. Palgrave Macmil- lan, New York 2006
 3. Belcher D.D.: What ESP Is and Can Be: An Introduction. W: English for Specific Purposes in Theory and Practice. Ed. D.D. Belcher. University of Michigan Press, Ann Arbour 2012
 4. Bosher S., Smalkoski K.: Prom Needs Analysis to Curriculum Development: Designing a Course in Health-care Communication for Immigrant Students in the USA. "English for Specific Purposes" 2002
 5. Candlin C.N. i in.: Doctors in Casualty: Applying Communicative Competence to Compo- nents of Specialists Course Design. "International Review of Applied Linguistics" 1976
 6. Carras C. i in.: Le Franęais sur objectifs specifiąues et la classe de langue. CLE International, Paris 2007
 7. Challe O.: Enseigner le franęais de specialite. Economica, Paris 2002
 8. Cuq J.-P., Gruca I.: Cours de didactiąue du franęais langue etrangere et seconde. PUG, Grenoble 2003
 9. Dudley-Evans T., St John M.J.: Developments in ESP. A Multi-disciplinary Approach. Cambridge 1998
 10. Enseigner le franęais sur objectifs specifiąues: de la theorie a la pratiąue. Ed. M. Sowa. Werset, Lublin 2014
 11. Eurin Balmet S., Henao de Legge M.: Pratiąues du franęais scientifiąue. Hachette, Paris 1992
 12. Ewer J.R.: Teacher Training for EST: Problems and Methods. "The ESP Journal" 1983
 13. Frendo E.: How to Teach Business English. Longman, 2005 Gajewska E., Sowa M.: LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Werset, Lublin 2014
 14. Hutchinson T., Waters A.: English for Specific Purposes. A Learning-centred Approach. Cambridge 1987
 15. Lehmann D.: Objectifs specifiąues en langue etrangere. Les programmes en ąuestion. Hachette, Paris 1993
 16. Lehmann D.: English for specific purposes (ESP) et franęais sur objectifs specifiąues (FOS): le prealable du contenu prealable. "ASp" 1997
 17. Lesiak-Bielawska E.: Specyfika pracy nauczyciela języka specjalistycznego (JS) a implikacje dla procesu kształcenia. W: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Red. M. Sowa i in. Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
 18. Long M.: SecondLanguage Needs Anafysis. CUP, Cambridge 2005
 19. Mangiante J.-M., Parpette Ch.: Le Franęais sur Objectif Specifiąue: de 1'analyse des besoins a Pelaboration d'un cours. Hachette, Paris 2004
 20. Mourlhon-Dallies F.: Enseigner une langue a des fins professionnelles. Didier, Paris 2008
 21. Pilbeam A.: Ccm published Materials be Widefy Used for ESP Courses? W: ELT Text- books and Materials: Problems in Evahiation and Development. Ed. L.E. Sheldon. "ELT Document" 1987
 22. Richterich R.: Besoins langagiers et objectifs d 'apprentissage. Hachette, Paris 1985
 23. Robinson P.C.: ESP Today: A Practitioner's Guide. Prentice Hall International, Hemel Hempsted 1991
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu