BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mosionek-Schweda Magdalena (University of Gdansk, Poland), Mrzygłód Urszula (University of Gdansk, Poland), Nowak Sabina (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Do Managers Really Care About Shareholders' Expectations? Evidence on Dividend Smoothing on Latin American Emerging Stock Markets
Czy menedżerowie spółek starają się uwzględniać oczekiwania akcjonariuszy? Analiza zjawiska wygładzania dywidend na wybranych giełdowych rynkach Ameryki Łacińskiej
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (56), s. 67-91, rys., tab., bibliogr. 49 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Dywidenda, Polityka dywidend, Giełda papierów wartościowych, Rynki wschodzące
Dividend, Dividend policy, Stock market, Emerging markets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G35
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ameryka Łacińska
Latin America
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest zbadanie występowania zjawiska wygładzania dywidendy (dividend smoothing) wśród spółek notowanych na giełdach Brazylii, Chile, NowakKolumbii, Meksyku i Peru w latach 1994-2015. Próba badawcza obejmowała 227 firm i 4968 obserwacji. Na podstawie modelu częściowego dopasowania dywidendy zaproponowanego przez Lintnera [1956] obliczono szybkość dopasowania dywidendy (Speed Of Adjustment - SOA) w odpowiedzi na zmianę zysków. W badanej próbie zidentyfikowano wiele spółek, dla których współczynniki SOA przyjmowały niskie wartości. Tym samym stwierdzono, że - uwzględniając klasyczną interpretację modelu Lintnera - spółki te wygładzały dywidendy. Niemniej, uzyskane średnie wartości współczynnika SOA wahały się w przypadku czterech z pięciu analizowanych giełd od 0,731 dla Chile do 0,914 dla Brazylii. Oznacza to, że na wybranych wschodzących giełdach papierów wartościowych Ameryki Łacińskiej - z wyjątkiem Peru - zjawisko wygładzania dywidend nie zostało potwierdzone. Ponadto zróżnicowane poziomy współczynników SOA na badanych rynkach akcji mogą wskazywać, że szybkość dopasowania dywidendy jest uwarunkowana przez specyficzne cechy poszczególnych rynków giełdowych lub krajów.(abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to examine dividend smoothing behaviour among companies listed on the stock markets in Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru in the period of 1994-2015. The research sample consisted of 227 companies and 4968 observations. On the basis of Lintner's dividend partial adjustment model, we calculated the speed of dividend adjustment (SOA) in response to the change in earnings. We found many companies with low SOA values, which on the grounds of the classic Linter's approach implies the existence of dividend smoothing. However, the obtained average SOA values varied in four out of five analyzed stock markets from 0.731 for Chile to 0.914 for Brazil.This means that on selected emerging stock markets of Latin America - except Peru - the dividend smoothing has not been confirmed. Moreover, the obtained SOA levels varied among the selected stock markets, which implies that the differences in the speed of dividend adjustment may be driven by either national or stock markets characteristics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adaoglu C., 2000, Instability in the dividend policy of the Istanbul Stock Exchange (ISE) corporations: Evidence from an emerging market, Emerging Markets Review, vol. 1, issue 3, pp. 252-270.
 2. Adjahoud F., Ben-Amar W., 2010, Corporate governance and dividend policy: Shareholders' protection or expropriation?, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 37, no 5, pp. 648-667.
 3. Aivazian V., Booth l., Cleary S., 2003, Do emerging market firms follow different dividend policies from U.S. firms?, Journal of Financial Research, vol. 26, no 3, pp. 371-387.
 4. Aivazian V., Booth L., Cleary S., 2006, Dividend smoothing and debt ratings, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 41, no 2, pp. 439-453.
 5. Al-Ajmi J., Hussain H.A., 2011, Corporate dividends decisions: evidence from Saudi Arabia, The Journal of Risk Finance, vol. 12, issue 1, pp. 41-56.
 6. Al-Malkawi H.N., Bhatti M.I., Magableh S.I., 2014, On the dividend smoothing, signaling and the global financial crisis, Economic Modeling, vol. 42, pp. 159-165.
 7. Al-Najjar B., 2009, Dividend behaviour and smoothing new evidence from Jordanian panel data, Studies in Economics and Finance, vol. 26, no 3, pp. 182-197.
 8. Al-Yahyaee K.H., Pham T., Walter T., 2010, Dividend stability in a unique environment, Managerial Finance, vol. 36, issue 10, pp. 903-916.
 9. Andres C., Betzer A., Goergen M., Renneboog L., 2009, Dividend policy of German firms. A panel data analysis of partial adjustment models, Journal of Empirical Finance vol. 16, issue 2, pp. 175-187.
 10. Baker H.K., Farrelly K., Gail E., Edelman R.B., 1985, A survey of management views on dividend policy, Financial Management, vol. 14, no 3, pp. 78-84.
 11. Baker H.K., Powell G.E., Veit E.T., 2002, Revisiting the dividend puzzle. Do all the pieces fit now?, Review of Financial Economics, vol. 11, no 4, pp. 241-261.
 12. Baker H.K., Veit E.T., Powell G.E., 2001, Factors influencing dividend policy decisions of Nasdaq firms, Financial Review, vol. 36, issue 3, pp. 19-39.
 13. Baker M., Wurgler J., 2010, Signaling with reference points: Behavioral foundations for the Lintner model of dividends, Working Paper, New York University, Working Paper no 18242, http://www.nber.org/papers/w18242.
 14. Benavides J., Berggrun L., Perafan H., 2016, Dividend payout policies: Evidence from Latin America, Finance Research Letters, vol. 17, pp. 197-210.
 15. Bhattacharya S., 1979, Imperfect information, dividend policy, and 'the bird in the hand' fallacy, Bell Journal of Economics, vol. 10, no1, pp. 259-270.
 16. Brav A., Graham J., Campbell H., Michaely R., 2005, Payout policy in the 21st century, Journal of Financial Economics, vol. 77, no 3, pp. 483-527.
 17. Chemmanur T.J., He J., Hu G., Liu H., 2010, Is dividend smoothing universal? New insights from a comparative study of dividend policies in Hong Kong and the U.S., Journal of Corporate Finance, vol. 16, no 4, pp. 413-430.
 18. Chen L., Da Z., Priestley R., 2012, Dividend smoothing and predictability, Management Science, vol. 58, no 10, pp. 1834-1853.
 19. Davies T., Crawford I., 2014, Corporate finance and financial strategy. Optimizing corporate and shareholder value, Pearson Education Limited, United Kingdom.
 20. Dewenter K.L., Warther V.A., 1998, Dividends, asymmetric information, and agency conflicts: Evidence from a comparison of the dividend policies of Japanese and U.S. firms, The Journal of Finance, vol. 53, no 3, pp. 879-904.
 21. Easterbrook F.H., 1984, Two agency costs explanations of dividends, American Economic Review, vol. 74, no 4, pp. 650-659.
 22. Fama E., Babiak H., 1968, Dividend policy: An empirical analysis, American Statistical Association Journal, vol. 63, no 324, pp. 1132-1161.
 23. FIAB Federation Iberoamericana de Bolsas, Fact Book [Yearly issues 1997-2002].
 24. Figureoa D., 2014, Integrating Latin America stock markets; The Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): Innovations and experience, American University Business Law Review, vol. 3, issue 2, pp. 278-303.
 25. Gordon M., 1959, Dividends, earnings and stock prices, Review of Economics and Statistics, vol. 41, no 2, pp. 99-105.
 26. IMF, 2016, Financial Integration in Latin America, Staff Report, March.
 27. Javakhadze D., Ferris S.P., Sen N., 2014, An international analysis of dividend smoothing, Journal of Corporate Finance, vol. 29, pp. 200-220.
 28. Jensen M.C., 1986, Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers, The American Economic Review, vol. 76, no 2, pp. 323-329.
 29. Jensen M.C., Meckling W.H., 1976, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, issue 4, pp. 305-360.
 30. Jeong J., 2013, Determinants of dividend smoothing in emerging market: The case of Korea, Emerging Markets Review, vol. 17, pp. 76-88.
 31. John K., Williams J., 1985, Dividends, dilution, and taxes: A signaling equilibrium, The Journal of Finance, vol. 40, no 4, pp. 1053-1070.
 32. Khan T., 2006, Company dividends and ownership structure: Evidence from UK panel data, Economic Journal, vol. 116, issue 510, pp. 172-189.
 33. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., 2000, Agency problems and dividend policies around the world, The Journal of Finance, vol. 55, no 1, pp. 1-33.
 34. Larkin Y., Leary M.T., Michaely R., 2014, Do investors value dividend smoothing stock differently?, Management Science, published online September 29.
 35. Leary M.T., Michaely R., 2011, Determinants of dividend smoothing: Empirical evidence, The Review of Financial Studies, vol. 24, no 10, pp. 3197-3249.
 36. Lintner J., 1956, Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes, American Economic Review, vol. 46, no 2, pp. 97-113.
 37. McDonald J., Jacquillat B., Nussenbaum M., 1975, Dividend, investment and financing decisions: Empirical evidence on French firms, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 10, no 5, pp. 741-755.
 38. Michaely R., Roberts M.R., 2012, Corporate dividend policies: Lessons from private firms, The Review of Financial Studies, vol. 25, no 3, pp. 711-746.
 39. Miller M., Modigliani F., 1961, Dividend policy, growth, and the valuation of shares, Journal of Business, vol. 34, no 4, pp. 411-434.
 40. Miller M., Modigliani F., 1963, Dividend policy and market valuation: A reply, The Journal of Business, vol. 36, no 1, pp. 116-119.
 41. Miller M.H., Rock K., 1985, Dividend policy under asymmetric information, The Journal of Finance, vol. 40, no 4, pp. 1031-1061.
 42. Myers S.C., Majluf N.S., 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, vol. 13, issue 2, pp. 187-221.
 43. Omet G., 2004, Dividend policy behaviour in the Jordanian capital market, International Journal of Business, vol. 9, no 3, pp. 287-300.
 44. Pandey I.M., Bhat R., 2007, Dividend behaviour of Indian companies under monetary policy restrictions, Managerial Finance, vol. 33, issue 1, pp. 14-25.
 45. Ross S., 1977, The determination of financial structure: The incentive-signalling approach, The Bell Journal of Economics, vol. 8, no 1, pp. 23-40.
 46. Tran Q.T., Nguyen T.T.H, 2014, Dividend policy behavior in emerging stock markets: Evidence from Vietnamese stock market, International Journal of Financial Research, vol. 5, no 4, pp. 85-89.
 47. Wolmarans H.P., 2003, Does Lintner's dividend model explain South African dividend payments?, Meditari Accountancy Research, vol. 11, issue 1, pp. 243-254.
 48. World Bank, World Development Indicators.
 49. World Federation of Stock Exchanges, Monthly Statistics [2003-2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu