BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Analysing Brand Strength - Corporate Financial Performance Link for Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Analiza związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (56), s. 92-103, rys., bibliogr. 20 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Marka, Kapitał marki, Wartość dla akcjonariuszy, Wskaźniki rentowności, Wynik finansowy
Brand, Brand capital, Shareholder Value (SHV), Profitability index, Financial performance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, G31, C23
streszcz., summ.
Abstrakt
Pogląd, że silna marka jest cennym zasobem przedsiębiorstwa, zyskuje coraz szerszą akceptację. Jednak badania empiryczne potwierdzające ten pogląd są stosunkowo nieliczne. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie związku pomiędzy siłą marki korporacyjnej przedsiębiorstwa a jego wynikami finansowymi oraz tworzeniem wartości dla akcjonariuszy. W badaniu wykorzystano wiele wskaźników rentowności (ROA, ROE, ROIC) oraz wskaźnik tworzenia wartości dla akcjonariuszy - P/BV. W celu przetestowania hipotez na temat związków pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw wykorzystano modele regresji. Uzyskane wyniki wspierają większość hipotez, wskazując, że istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy siłą marki a wynikami finansowymi przedsiębiorstw, z tym że siła tych zależności jest różna dla poszczególnych wskaźników finansowych.(abstrakt oryginalny)

The opinion that a strong brand is a valuable resource for a company which may significantly influence company performance and contribute to shareholder value creation is gaining wider acceptance. However, empirical studies which confirm this view are relatively few. The purpose of this article is to examine the link between brand strength and corporate financial performance, including shareholder value creation. A number of performance indicators were used in this study - profitability ratios (ROA, ROE, ROIC) and the shareholder value creation proxy indicator - P/BV. The empirical data regarding brand strength were drawn from the annual ranking of the strength of Polish brands, while the financial data of companies were taken from a panel consisting of 56 companies listed on the Warsaw Stock Exchange, observed over a seven-year period from 2008 to 2014. Numerous regression models were examined in order to test hypotheses on links between brand strength and various financial performance indicators. The obtained results support most of the hypotheses, concluding that there is a statistically significant relationship between brand strength and company performance, although the strength of these relationships differs depending on the type of performance indicator. This study contributes to the development of corporate finance literature as well as value based marketing concepts. Apart from its academic aspects, this paper contributes to business practice development since it demonstrates the legitimacy of marketing investments in brand development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D., 1991, Managing Brand Equity, The Free Press, New York.
 2. Aaker D., Jacobsen R., 1994, The financial information content of perceived quality, Journal of Marketing Research, 31, Spring, pp. 191-201.
 3. Barth M., Clement M., Foster G., Kasznik R., 1998, Brand values and capital market valuation, Review of Accounting Studies, 3, pp. 41-68
 4. Conchar M., Crask M., Zinkhan G., 2005, Market valuation models of the effect of advertising and promotional spending: a review and meta-analysis, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 33, no. 4, pp. 445-460.
 5. Doyle P., 2008, Value-Based Marketing, Wiley, Chichester.
 6. Kerin R., Sethuraman R., 1998, Exploring the brand value - shareholder value nexus for consumer goods companies, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 26, no. 4, pp. 260-273.
 7. Koller T., Goddart M., Wessels D., 2005, Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, Hoboken.
 8. Kotler P., Armstrong G., 2004, Principles of Marketing, Prentice Hall, Englewood Hall. Madden T., Fehle F., Fournier S., 2006, Brands matter: an empirical demonstration of the creation of shareholder value through branding, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 34, no. 2, Spring, pp. 224-235.
 9. McAlister L., Srinivasan R., Kim M., 2007, Advertising, Research and Development, and Systematic Risk of the Firm, Journal of Marketing, vol. 71, pp. 35-48.
 10. Mizik N., Jacobsen R., 2005, Talk About Brand Strategy, Harvard Business Review, September, pp. 24-25.
 11. Murphy J., 1990, Brand Strategy, Prentice Hall, New York.
 12. Reilly R.F., Schweihs R.P., 1999, Valuing Intangible Assets, McGraw Hill, New York.
 13. Rust R., Ambler T., Carpenter G., Kumar V., R. Srivastava, 2004, Measuring marketing productivity: current knowledge and future directions, Journal of Marketing, October, pp. 76-89.
 14. Rzeczpospolita, 2014, Ranking najcenniejszych polskich marek, dodatek z dnia 10 grudnia.
 15. Salinas G., 2009, The International Brand Valuation Manual, Wiley, Chichester.
 16. Schultz D., Schultz H., 2003, IMC The Next Generation - Five Steps for Delivering Value and Measuring Returns Using Marketing Communication, McGraw Hill, Boston.
 17. Simon C., Sullivan M., 1993, The measurement and determinants of brand equity: a financial approach, Marketing Science 12, Winter, pp. 28-52.
 18. Smith G., Parr R., 2000, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, New York.
 19. Srivastava R., Shervani T., Faley L., 1998, Market-based assets and shareholder value: a framework for analysis, Journal of Marketing, 62, pp. 2-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu