BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deptuła Marta (Kampinos National Park, Poland)
Tytuł
Ecosystem Services of Kampinos National Park for the City of Warsaw
Źródło
Europa XXI, 2014, vol. 27, s. 19-31, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Territorial Capital in Practice - Environmental and Social Issues
Słowa kluczowe
Ekosystem, Urbanizacja, Parki narodowe
Ecosystem, Urbanisation, National parks
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kampinoski Park Narodowy
Kampinos National Park
Abstrakt
Kampinos National Park (KNP) is adjacentto Poland's capital city. It covers an area of 38544 ha characterized by high diversity of mainly forest ecosystems, which has a vital influence on the adjacenturbanized areas. The extent of this beneficial impact have not been fully analysed and understood. This paper aims to identify the ecosystem services provided by KNP to the Warsaw agglomeration and suggests methodsof their quantification and economic evaluation. Wider application of ecosystem services concept could provide managers of KNP with a powerful tool which may help raise awareness of the actual value of KNP ecosystemsand improve their protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska A., 1998. Water balance for the protected catchment of Kampinos National Park. Long term Ecological Research, Examples, Methods, Perspecives for Central Europe. Proceedings of he ILTER Regional Workshop. Mądralin.
 2. Brander L., McEvoy P., 2012. The economic value of ecosystem services from the terrestrial habitats of the Isle of Man. Report for the Department of Environment, Food and Agriculture, Isle of Man Government. Isle of Man.
 3. Costanza et al., (2006), 'The Value of New Jersey's Ecosystem Services and Natural Capital', Gund Institute for Ecological Economics, a good background to valuing nature. At: http://www.nj.gov/dep/dsr/naturalcap/
 4. Daniel, T. C., 2001. Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century. w: Landscape and Urban Planning 54. Elsevier. pp. 267- 281.
 5. DEFRA, 2007. An introductory guide to valuing ecosystem services. Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) London.
 6. de Groot, R. S., M. A. Wilson, et al. (2002). A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics 41(3): pp. 393-408.
 7. Dzioban K, 2012. 'Studia nad ruchem rekreacyjno- turystycznym w Kampinoskim Parku Narodowym'. PhD thesis manuscript, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 8. EFTEC, 2005. The Economic, Social and Ecological Value of Ecosystem Services: a Literature Review. Final Report for the Department for Environment, Food and Rural Affairs. EFTEC, London
 9. Glave P., Egan D., 2013. What is the Value in Valuing Nature? An Overview of Nature Valuation: Context, Development and Current Approaches. Institute of Ecology and environmental management. Ecosystem Services 1: Practical Methods for Demonstrating the Value of Nature to Decision Makers. Birmingham.
 10. Hawkins, K., 2003. Economic Valuation of Ecosystem Services. University of Minnesota, at: http://www.frc.state.mn.us/documents/council/landscape/SE%20Landscape/MFRC_Economic_Valuation_EcosystemServices_SE_2003-10-01_Report.pdf
 11. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2000. Summary for Policymakers: Land Use, Land-Use Change, and Forestry. A Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
 12. Kampinoski Park Narodowy, 2011. Projekt Planu Ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego na lata 2012-2013. Unpublished materials of Kampinos National Park, Izabelin.
 13. Konecka-Betley K., 2003. Gleby Puszczy Kampinoskiej. Monografia Kampinoskiego Parku Narodowego, t I. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.
 14. Król B., Skolimowska-Król M., 2004. Kampinoski Park Narodowy w koncepcjach planistycznych. Monografia Kampinoskiego Parku Narodowego, t II. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.
 15. Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, 2006. Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Warszawa.
 16. Milcu A., Ioana J., Hanspach D., Abson and Fischer J., 2013. Cultural ecosystem services: a literature review and prospects for future research. Ecology and Society 18(3), 44 pp.
 17. NRC, 2005. Valuing Ecosystem Services. Toward Better Environmental Decision-Making. National Research Council of the National Academies. The National Academies Press Washington, DC
 18. Solon J., 2003. Przestrzenne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej w Kampinoskim Parku Narodowym i w otulinie. Monografia Kampinoskiego Parku Narodowego, t I. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin.
 19. Solon J., 2008. Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowanie w badaniach ekologiczno-krajobrazowych ["Ecosystem Services" concept and its application in landscape-ecological studies]. Problemy Ekologii Krajobrazu 21: pp. 25-44.
 20. UNEP, 2005. Ecosystems and their services. Ecosystems and Human Well-being. Millenium Ecosystem Assessment. Island Press, Washington, DC.
 21. Ulrich S. R., 1984. View through a window may influence recovery from surgery. Science 224, p. 420(2). American Association for the Advancement of Science. Washington DC.
 22. Wierzbicki, Andrzejewska., 2007. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Pożary" za rok 2006. Kampinoski Park Narodowy, Granica.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7132
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu