BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serafin Wawrzyniec (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Prywatyzacja a outsourcing zadań państwa. Rozważania teoretyczno praw
Privtization and outsourcing of state tasks. Theoretical considerations
Źródło
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 1, s. 137-153, bibliogr. 12 poz.,
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Outsourcing, Państwo, Prawo, Teoria prawa
Privatisation, Outsourcing, State, Law, Law theory
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
W klasycznym podziale prywatyzacji zadań państwa przyjętym w polskiej nauce prawa wyróżniono jej dwa rodzaje: 1) prywatyzację sensu stricto i 2) prywatyzację sensu largo. Pierwsza oznacza całkowite wycofanie się z danej dziedziny aktywności przez państwo, druga - zlecenie realizacji zadań państwa podmiotom niepublicznym, przy zachowaniu roli państwa jako organizatora oraz odpowiedzialności państwa za działania podmiotów prywatnych i realizację zadań. Można jednak w praktyce obrotu odnotować przypadki, w których państwo zasadniczo wykonuje swoje zadania, a jedynie określone funkcje są przekazywane podmiotom prywatnym. Możliwe jest postawienie pytania, czy w takim przypadku mamy do czynienia z prywatyzacją zadań państwa, a jeśli tak, czy przyjmowana aktualnie typologia rodzajów prywatyzacji jest wystarczająca do opisania form, jakie przyjmuje prywatyzacja w chwili obecnej. Zdaniem autora typologię należy uzupełnić o kategorię outsourcingu, która również mieści się w zbiorze działań państwa, a którą można określić jako prywatyzację, a jednocześnie nie jest ani prywatyzacją sensu stricto, ani też sensu largo.(abstrakt oryginalny)

Widely accepted in polish legal doctrine, classic typology of state tasks privatization is based on two cathegories: 1) sensu stricte privatization, and 2) sensu largo privatization. The first one refers to a situation in which state completely withdraws from a given scope of activity, while the latter relates to a situation in which the state contracts execution of specified tasks to a non-governmental entity, while retaining the organization role for itself as well as the liability for proper performance of contracted tasks. In practice, however there can be observed another, different category of situation in which, from legal perspective, the state is executing its tasks, but yet some specific actions or processes, which constitute elements of given state task are contracted to non-governmental entities. Hence it is possible to put the question, whether in this last situation it still allowed to refer to as to state tasks privatization and if so, is the commonly accepted typology of different types of privatization sufficient for description of all presently observable forms of such privatization. In authors humble opinion, classic state tasks privatization typology needs to be complemented by a third category - outsourcing, which also falls within the scope of actions generally defined as state tasks privatization, however cannot be classified neither as sensu strico privatization, nor as sensu largo privatization.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994.
 2. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Kraków 2003.
 3. Czapska J., Bezpieczeństwo a samopomoc obywatelska, "Nowy Przegląd Notarialny" 2001, 7-8 (11-12).
 4. Gay C.L., Essinger J., Outsurcing strategiczny, Kraków 2002.
 5. Hoff W., Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych, "Krytyka Prawa" 2012, 4(1).
 6. Kidwell D.C., Public War, Private Fight, The United States and Private Military Companies, Global War on Terrorism Occasional Papers 12, Fort Leavenworth, Kansas 2005.
 7. Kisała M., Planowanie strategiczne a prywatyzacja zadań publicznych, "Prawo - Administracja - Kościół" 2006, numer specjalny.
 8. Kisała M., Rola prywatyzacji zadań publicznych w kształtowaniu przez gminę konkurencyjności na rynku usług komunalnych, "Prawo - Administracja - Kościół" 2005, 3.
 9. Lis W., Prywatyzacja zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] W. Lis (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Lublin 2015.
 10. Matuszewski J., Wolności obywatela a prywatyzacja zadań publicznych państwa, "Krytyka Prawa" 2012, 4(1).
 11. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Warszawa 2001.
 12. Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.145
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu