BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Poznań University of Economics, Poland), Wartecka-Ważyńska Agnieszka (University School of Physical Education in Poznan, Poland)
Tytuł
Social functions of forests in Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 190-203, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Lasy, Zasoby naturalne, Turystyka, Rekreacja, Turystyka zdrowotna
Forests, Natural resources, Tourism, Recreation, Health tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q260
summ.
Abstrakt
Humans are a part of nature and society. They tend to satisfy their needs that guarantee the existence by using natural and social richness. Forests represent a reservoir of the natural richness. They perform economic, ecological and social functions. The paper presents characterization of the social functions of forests, with particular focus on health function, recreation and tourism function, educational function and cultural function. With specifi c categories of forests, the scope of organizational and managerial activities conducted by forest authorities was presented as determining factors in performance of these functions. Furthermore, the focus was on the negative factors that affect forest environment and its functions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W. (1999), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków.
 2. Douglas M. (2011), Jak myślą instytucje, Warszawa.
 3. Grzywacz A. (2000), Edukacja leśna społeczeństwa, "Seria Biblioteczka Leśniczego" No. 138.
 4. Januszek H., Sikora J. (2012), Podstawy socjologii, Poznań.
 5. Jojczyk S. (2003), Społeczne i kulturowe znaczenie lasów, in: Korowicki A. (ed.), Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych, Gdańsk.
 6. Kasprzyk S. (1997), Turystyczne zagospodarowanie lasu, Warszawa.
 7. Kozielecki J. (1997), Transgresja i kultura, Warszawa.
 8. Krauze K., (2003), Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla edukacji i turystyki, in: Korowicki A. (ed.), Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych, Gdańsk.
 9. Muszyński Z., Kozioł L. (2013), Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" Vol. 22, No. 19, June.
 10. Raport (2010), Raport o stanie lasów w Polsce 2009, Warszawa.
 11. Sikora J. (2016), Obszary przyrodniczo cenne w Wielkopolsce potencjałem rozwoju turystyki edukacyjnej, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" No. 22(24).
 12. Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 13. Wartecka-Ważyńska A. (2010), Obszary przyrodniczo-chronione możliwością rozwoju turystyki edukacyjnej. Studium przypadku ścieżki przyrodniczej "Kani Rudej", in: Jalinik M. (ed.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu