BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jalinik Mikołaj (Bialystok University of Technology, Poland)
Tytuł
The attractiveness of Białowieża Forest
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 204-214, rys., bibliogr. 9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Atrakcyjność regionu, Atrakcyjność turystyczna
Regions attractiveness, Touristic attractiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83, Z32
summ.
Kraj/Region
Puszcza Białowieska
Białowieża Primeval Forest
Abstrakt
The forest complex area of the Bialowieza Forest is a great monument of history and culture, and also a place of many important historical events. The motive of arrival to the Bialowieza Forest is mainly the attractiveness of the area, geographic location, international events and historical conditions. The purpose of the study is to analyze and evaluate tourist traffic in the area of Białowieża Forest on the basis of surveys conducted in the month of June 2016. Frequently opinions are expressed that tourists come to Białowieża for a longer holiday or they are engaged exclusively in a kind of scientific research. Therefore the author decided to investigate such a supposition, trying to find out, by survey research, from which places and towns and for how long tourists come, as well as what is their main purpose of arrival. The author of the study has conducted a study using the questionnaire technique among the owners of accommodation facilities and eating places, as well as visitors to the municipality Białowieża and the Forest. Studies have shown that there is currently no unified vision of creating attractions for the Bialowieza Forest, and above all systemic solutions at the level of commune and the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bołtromiuk A., Jakimiuk S. (2016), Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowieskiej. Centralna Część Krainy Żubra 2006-2013, Hajnówka.
  2. Chocian G., Kotowska A. (2008), Strategia Rozwoju Gminy Białowieża z uwzględnieniem turystyki na lata 2007-2013, Białystok.
  3. Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, Warszawa.
  4. Jalinik M. (2016), Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej, in: Meyer B. (ed.), Trendy we współczesnym ruchu turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" No. 1(33).
  5. Kozieł M. (2010), Ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych na pograniczu polsko- białoruskim na przykładzie Puszczy Białowieskiej, "Problemy Ekologii Krajobrazu" Vol. XXVI, p. 271-284.
  6. Panasiuk A. (2007), Ekonomika turystyki, Warszawa.
  7. www.bialowieza.gmina.pl [20-11-2016]
  8. Raport of research (2016) - Badania ankietowe. Specyfika ruchu turystycznego w regionie Puszczy Białowieskiej, Hajnówka.
  9. www.polskawliczbach.pl [20-11-2 016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu