BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dylematy rozwoju energetyki w Polsce
Dilemmas of Development of Power Industry in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 425-439, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Energetyka, Gospodarka energetyczna, Efektywność dynamiczna
Energy efficiency, Energetics, Energy economics, Dynamic efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wyeksponowano efektywność dynamiczną jako właściwą do oceny zasadności realizacji celów społeczno-gospodarczych państwa czy regionu w perspektywie strategicznej. Na podstawie przyjętej perspektywy dynamicznej oceny efektywności zaproponowano metodę badania efektywności energetycznej przez pryzmat osiągniętych korzyści.(abstrakt oryginalny)

Author pays special attention to dynamic efficiency which is considered as suitable to be a base for the assessment of relevance of accomplishment of social-economic goals of country or region in strategic perspective. Based on assumed dynamic perspective there is a proposal for the method of examination of energy-related efficiency with regard to achieved benefits.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Birol F., Kepler J.H.: Prices, Technology and the Rebound Effect. "Energy Policy", Vol. 28, 2000.
 2. Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency. IEA, Paryż 2014.
 3. Droege P.: Urban Energy Transition. From Fossil Fuels to Renewable Power. ELSEVIER, 2008.
 4. Energy Technology Perspectives. Scenarios and Strategies to 2050. International Energy Agency OECD/IEA, 2010.
 5. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2002.
 6. Kopecki K.: Sektor energii w Polsce. Warszawa 2002.
 7. Koszarek-Cyra A.: Bariery w rozwoju inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, [w:] Popczyk J., Kucęba R., Dembowski K., Jędrzejczyk W. (red.): Energetyka prosumencka. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014.
 8. Kozuń-Cieślak G.: Efektywność - ewolucja koncepcji w retrospekcji teorii ekonomii. "Studia i Prace", Kolegium Zarządzania i Finansów, ZN 128, SGH, Warszawa 2013.
 9. Kozuń-Cieślak G.: Efektywność - rozważania nad istotą i typologią. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, 2013.
 10. Kuźnik F., Pyka J., Szczupak B.: Efektywność strategiczna polskiej energetyki. Raport, Maszynopis 2015 (wersja robocza).
 11. Malko J.: Sieci inteligentne jako czynnik kształtowania sektora energii elektrycznej. "Rynek Energii", nr 4, 2010.
 12. Motowidlak T.: Efekty wdrażania polityki energetycznej UE w zakresie rynku energii elektrycznej. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 13. Pamuła A.: Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 14. Popczyk J.: Energetyka prosumencka. O dynamice interakcji dwóch trajektorii rozwoju w energetyce: pomostowo/zstępującej i nowej wstępującej. Europejski Kongres Finansowy, Sopot 2014.
 15. Popczyk J.: Doktryna energetyczna. Maszynopis, Gliwice 2014.
 16. Popczyk J.: Postprzemysłowa energetyka. Piąta fala innowacyjności. Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 17. Rifkin J.: Trzecia rewolucja przemysłowa. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
 18. Samuelson P., Nordhaus N.: Ekonomia. REBIS, Poznań 2012.
 19. Siegel J., Nelder Ch., Hodge N.: Investing in Renewable Energy. Wiley, New Jersey 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu