BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rachwał Aleksandra (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Sędek-Mazgaj Anna (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach), Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ocena ryzyka w procesie spawalniczym
Risk Assessment in the Welding Process
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 441-449, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością, Ryzyko, Ryzyko w biznesie, Analiza ryzyka
Risk management, Quality management, Risk, Business risk, Risk analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie ryzykiem staje się nowym standardem w kierowaniu przedsiębiorstwem w kontekście systemu zarządzania jakością. Każda działalność biznesowa jest obarczona ryzykiem, które przez szczegółową analizę i szacowanie można minimalizować. Ryzyko występuję we wszystkich obszarach zarządzania organizacją od przyjęcia zlecenia aż do odbioru końcowego wyrobu. Spełnienie wymagań technicznych procesu spawalniczego pozwala na zmniejszenie potencjalnych zagrożeń, wynikających ze specyfiki procesu. Analiza ryzyka pomaga w podejmowaniu decyzji wpływających na jakość produktu i kondycję finansową organizacji.(abstrakt oryginalny)

Risk management has recently become the standard in company's quality management systems. Each business activity is fraught with risk that can be minimised by analysis and risk-assessment. Each management field, from order reception till product final acceptance, generates some risk. Fulfilling welding process technical requirements allows to diminish potential process threats. Risk analysis helps to make decisions that influence product quality and finance condition of the organisation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hanisz R.N.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. WSB, Dąbrowa Górnicza, 2010.
 2. Klimczak W.: Zarzadzanie ryzykiem w projekcie badawczo- rozwojowym. "Problemy Jakości", nr 1, 2015.
 3. Ksiewicz S.: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Walters Kluwer, Warszawa 2011.
 4. Kuc B.R.: Zarządzanie ryzykiem. Wyzwania XXI wieku. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2008.
 5. Michna J.: Zarządzanie ryzykiem produkcji. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2007.
 6. Monikiewicz J., Gąsiorkiewicz L.: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. PN-EN 31010:2010: Zarządzanie ryzykiem - Techniki oceny ryzyka.
 8. PN-ISO 31000:2012: Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
 9. PN-EN ISO 3834-2:2007: Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.
 10. Pritchard C.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. WIG-Press, Warszawa 2002.
 11. Sukiennik M., Napieraj A.: Ocena ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodku ścianowym kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855.
 12. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
 13. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 14. Wróblewski R.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. Administracja i Zarządzanie, nr 17, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu