BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Dariusz (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Polychoral Music Trends in Poland in the 17th Century
Kompozycje polichóralne w XVII-wiecznej Polsc
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 51-56, bibliogr. 13 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Sztuka, Kultura
Art, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura muzyczna XVII-wiecznej Rzeczypospolitej ulegała silnym wpływom innych ośrodków europejskich, zwłaszcza tych z północy kontynentu. Powstałe we Włoszech kompozycje na kilka zespołów szybko znalazły uznanie wśród ówczesnego duchowieństwa oraz możnowładców ze względu na nowe jakości wyrazowe. Wykonywane w ramach liturgii dzieła rozbrzmiewały z różnych miejsc świątyni, w rezultacie dając niespotykany wcześniej efekt stereofonii. Pierwszym kompozytorem tworzącym utwory polichóralne w Niemczech był H. Schütz, natomiast jedne z najwcześniejszych polskich dzieł tego typu znaleźć można m.in. w twórczości M. Zieleńskiego. Artykuł omawia cechy stylistyczne owych rozbudowanych pod względem obsady i techniki utworów, wskazując na ich cechy wspólne wraz z odniesieniem do repertuaru środkowoeuropejskiego. Fenomen dzieł polichóralnych jest jednym z kluczowych aspektów sztuki muzycznej wczesnego baroku. (abstrakt oryginalny)

The music culture of the 17th century Poland was strongly influenced by other music centres, especially those in Northern Europe. Italian compositions for several ensembles soon gained high esteem among the clergy and aristocracy of that time. Works of innovative expression were performed within liturgy in different parts of the church, creating a whole new stereophonic effect. H. Schütz was the first musician to compose polychoral works in Germany. In Poland the earliest compositions of this kind include works by M. Zieleński. The article discusses the stylistic features of the aforementioned compositions, which are elaborated in terms of both cast and technique, points at their common features and refers to the repertoire offered in Central Europe. The phenomenon of polychoral works constitutes one of the key aspects of the early Baroque music.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Breig W., Heinrich Schütz w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, t. 15, Stuttgart 2006.
 2. Dobrzańska-Fabiańska Z., Uwagi na temat pisowni nazwiska Bartłomieja Pękiela, "Muzyka" 1989, rok XXXIV, nr 1.
 3. Fabiańska-Dobrzańska Z., Pękiel Bartłomiej [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, t. VIII, Kraków 2002.
 4. Gliński M., Asprilio Pacelli, muzyk nadworny Zygmunta III, "Ruch Muzyczny" 1964, nr 12, s. 13.
 5. Heinemann M., Heinrich Schütz und seine Zeit, Laaber 1993.
 6. Hans Joachim Moser, Heinrich Schütz: Sein Leben und Werk, Kassel 1936.
 7. Patalas A., Scacchi Marco [w:] Encyklopedia muzyczna PWM, t. X, Kraków 2007.
 8. Perz M., Zieleński Mikołaj [w:] New Grove Dictionary of Music and Musicians, t. 29, London 2001.
 9. Przybyszewska-Jarmińska B., Historia muzyki polskiej, t. III: Barok, część pierwsza 1595 - 1696, Warszawa 2006.
 10. Przybyszewska-Jarmińska B., Muzyczne dwory polskich Wazów, Warszawa 2007.
 11. Przybyszewska-Jarmińska B., Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa 2011.
 12. Rifkin J., Linfield E., Heinrich Schütz [w:] New Grove Dictionary of Music and Musicians, t. 22, London 2001.
 13. Szweykowski Z., Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech II. Technika polichóralna, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu