BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Anita (Anita Stefańska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Teatroterapia - wokół celów i sposobów realizacji
Theatretherapy - Around the Goals and Methods of Implementation
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 73-81, bibliogr. 25 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Teatr, Sztuka, Rozwój, Moralność
Theater, Art, Development, Morality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejście rozwojowe arteterapii to podejście humanistyczne, w którym wspólną ideą jest stanowisko, że człowiek znajduje się przez cały czas na drodze wzrostu i rozwoju. Cathy Malchiodi 1, autorka fundamentalnych publikacji z zakresu arteterapii, stwierdza, że sztuka ma potencjał, aby przekształcić życie często w nietypowy sposób. Potwierdzają to badania wykazujące, że sztuka nie tylko poprawia jakość naszego życia, ale także jest skuteczna w zwiększaniu kompetencji pozytywnie wpływających na samopoczucie W tym kontekście warto zauważyć teatroterapię - gdzie spotkanie ludzi podczas teatralnej pracy twórczej w rozwojowo ukierunkowanej terapii sztuką uczy ich zauważania wartości spontaniczności oraz stwarza szansę nabywania teatralnych kompetencji w grze, kompetencji ważnych w codziennym życiu. (abstrakt oryginalny)

The developmental approach of art therapy is a humanistic approach which stems from the conviction that we keep growing and developing. Cathy Malchiodi, the author of major publications in the field of art therapy, claims that art often has the potential to transform our lives in an unusual way. This has been confirmed by studies showing that art not only improves the quality of our lives, but also it is effective in enhancing our competencies and mood. Therefore, as Malchiodi believes, art changes people's lives every day. In this context, it is worth mentioning that theatre therapy, which constitutes a good opportunity for us to meet people during creative activities, helps us to notice spontaneity and facilitates the acquisition of theatrical competence and the competencies important in our everyday life. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berne E., W co grają ludzie, PWN, Warszawa 2005.
 2. De Mello A., Modlitwa żaby. Księga opowiadań medytacyjnych, t. 1- 2, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998.
 3. Fromm E., Ucieczka od wolności, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1993.
 4. Furmaniak S., O sztuce teatru [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2: Teatr, red., wybór i oprac. J. Degler, UWr, Wrocław 2003.
 5. Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Kraków 2011.
 6. Godlewska-Bylniak E, Lipko-Konieczna J., 21 myśli o teatrze, Fundacja Win-Win, Głogowo-Wrocław 2016.
 7. Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 8. Janicki A, Znaczenie sztuki dla zdrowia psychicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu" 1990, nr 52, s. 76 - 84.
 9. Jonson D.R., Dewelopment Approaches in Drama Therapy, "The Arts in Psychoterapy" vol. 9, Ankho Internatinal Inc., 1982, s. 83 - 90.
 10. Kościelniak M., Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 11. Krasoń K., Analiza polisensoryczna muzyki jako element arteterapii [w:] Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, red. B. Kaja, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 166 -186.
 12. Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 13. Malchiodi C. (Ed.), Art therapy and health care, Guilford Publications, New York 2012.
 14. Malewicka U., Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej, "Szkoła Specjalna" 2009, nr 4, s. 267 - 273.
 15. Pielasińska W., Ekspresja - jej wartość i potrzeba, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
 16. Rejtner M., Dramaterapia w teorii i praktyce, www.slideshare.net/, dostęp: 01.06.2016 r.
 17. www.cathymalchiodi.com/, dostęp: 01.05.2016 r.
 18. Rzemieniak M., Proces twórczy jako terapia przez sztukę [w:] Kolegium AD REM III, red. B. Wilkołasek i in., Lublin 2010.
 19. Sikorski W., Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2002.
 20. Stefańska A., Teatroterapia a rozwijanie empatii u osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] Arteterapia - zdrowie dzięki sztuce, red. M. Majorczyk, M. Szabelska-Holeksa, Wyd. CDV, Poznań 2015, s. 205 - 218.
 21. Szulc W., Arteterapia oparta na wiedzy. Wiedza przydatna organizatorom, nauczycielom i uczestnikom arteterapii, Wydawnictwo PWSZ im Witelona w Legnicy, Legnica 2014.
 22. Śliwonik L., Teatr dla życia. Kilka wyjaśnień, refleksji, propozycji [w:] Teatr a dziecko specjalnej troski, red. M. Gliniecki i L. Maksymowicz, Słupski Ośrodek Kultury, Słupsk 1999.
 23. Świontek S., Teatr jako widowisko [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, t. 2: Teatr, Wrocław 2003.
 24. Wygotski L., Psychologia sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
 25. Zimbardo J.P., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu