BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojewska-Nowak Anna (Centrum Terapii i Edukacji Fundacja Pomóc Więcej Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "Kajros")
Tytuł
Terapia tańcem i ruchem kluczem do świata wewnętrznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
Dance and Movement Therapy as the Key to the Inner World of People with Autism Spectrum Disorders (ASD)
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 95-108, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Słowa kluczowe
Choroby, Zdrowie, Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
Illness, Health, Autism spectrum disorders (ASD)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, jak oceniła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z danych ONZ wynika, że w ostatnich dwóch dekadach występowanie autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. Nie dziwi więc, że coraz częściej sięga się po alternatywne i uzupeł- niające formy terapii osób z ASD w poszukiwaniu pomocy. Terapia tańcem i ruchem na Zachodzie opisywana jest od ponad pięćdziesięciu lat jako jedna z form, które mogą wspomagać terapię osób z autyzmem. Umożliwienie zrozumienia, odzwierciedlenia i rozszerzanie ekspresji pozawerbalnej może nieść pomoc osobom z autyzmem przez wspomaganie socjalizacji i komunikacji, budując świadomość ciała oraz wspomagając deficyty motoryczne. (abstrakt oryginalny)

Nowadays autism spectrum disorders constitute one of the most serious health problems, as concluded by the United Nations. According to the data obtained from them, in the last two decades, a tenfold increase has been observed in the incidence of autism around the world. Consequently, it is not surprising that more and more use is made of alternative and complementary therapies in case of people with ASD. Dance and movement therapy has been described for over fifty years in Western countries, where it has been used to support conventional treatment of people with autism. Allowing them to understand, reflect on and expand their non-verbal expression, this particular form of therapy can be beneficial, by supporting socialization and communication, building awareness of the body and aiding motor deficits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Devereaux C., Moving into relationship: Dance/movement therapy with children with autism [w;] L. Gallo-Lopez, L.C. Rubin, Play-based interventions for children and adolescents with autism spectrum dosorders, Routledge, New York 2012, s. 333 - 351.
 2. Gałkowski T., Pisula E., Psychologiczne i genetyczne komponenty charakteryzujące autystyczne spektrum zaburzeń, "KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych" 2003, tom 52, nr 2 - 3 (259 - 260), s. 217- 226.
 3. Gerhant A., Olajossy M., Olajossy-Hilkesberger L., Neuroanatomiczne, genetyczne i neurochemiczne aspekty autyzmu dziecięcego, "Psychiatria Polska" 2013, nr 47 (6), s. 1101 - 1007.
 4. Jagielska G., One są wśród nas. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010, s. 7.
 5. Koziełło D., Taniec i psychoterapia, KMK Promotions, Poznań 2002.
 6. Guzek I., "Oswoić Olbrzyma" zastosowanie ruchu relacyjnego i zabawy w terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [w:] Psychoterapia tańcem i ruchem. Terapia indywidualna i grupowa, red. Z. Pędzich, GWP, Sopot 2014, s. 234 - 254.
 7. Rojewska-Nowak A., Arteterapia w procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, "Socjologia.pl", Warszawa 2012, s. 40 - 42.
 8. Rojewska-Nowak A., Efektywność choreoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami afektywnymi [w:] Arteterapia w wymiarze kreacji... poszukiwania, drogowskazy, refleksje, red. A. Stefańska, UAM, Poznań - Kalisz 2012.
 9. Rojewska-Nowak A., Choreoterapia z osobami z zaburzeniami afektywnymi i nerwicowymi. Doświadczanie emocji w spotkaniu z drugim człowiekiem, "Arteterapia. Terapia Sztuką w Praktyce" 2013, nr 4.
 10. Rojewska-Nowak A., Ja i mój taniec wewnętrzny. Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję [w:] Światy równoległe: Sztuka narzędziem komunikacji i terapii, red. G. Borowik, A. Kowal, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 2013.
 11. Rojewska-Nowak A., Terapia tańcem i ruchem a praca teamu terapeutycznego w psychiatrii [w:] Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne, red. I. BugajskaBigos, A. Steliga, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2015, s. 145 - 151.
 12. Rojewska-Nowak A., Terapia tańcem i ruchem w psychiatrii (z praktyki klinicznej w Psychiatrycznych Oddziałach Dziennego Pobytu) [w:] Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, red. A. Stefańska, Wydawnictwo UAM, Kalisz - Poznań 2015, s. 91 - 100.
 13. Wierzba J., Pilarska E., Dorosły z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku choroby uwarunkowanej genetycznie [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań, red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 343 - 344.
 14. Yates K., Le Couteur A., Diagnostyka autyzmu, "Medycyna Praktyczna. Pediatria" 2009, nr 3, s. 79 - 88.
 15. American Dance Therapy Association, What Is Dance/Movement Therapy?, https://adta. org/, dostęp: 29.06.2016 r.
 16. American Dance Therapy Association, Dance/Movement Therapy & Autism, https://adta. org/wp-content/uploads/2015/12/DMT-with-Autism.pdf, dostęp: 29.06.2016 r.
 17. Rojewska-Nowak A., DMT a Autyzm, http://www.arteterapia.com.pl/item21-dmt_a_autyzm. html, dostęp: 29.06.2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu