BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojda Sylwia
Tytuł
Polska i słowacka terminologia judykatywna - implikacje dydaktyczne
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 170-180, bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia specjalistyczna, Dydaktyka, Szkolnictwo wyższe
Terminology, Teaching, Higher education
Abstrakt
Prezentowana praca przedstawia zagadnienia związane z nauczaniem tłumaczenia specjalistycznego w parze językowej polsko-słowackiej. Podejmowana jest problematyka przekładu tekstów z zakresu polskiej i słowackiej judykatywy w kontekście nauczania terminologii, kształcenia tłumaczy na studiach slawistycznych w Polsce oraz problemów z przekładem w językach bliskopokrewnych. Teksty sądowe zaliczane są do szerszego kręgu tekstów prawnych, prezentujących różne dziedziny prawa i mających odmienną formę, podczas gdy ich metajęzyk reprezentuje język prawniczy. W procesie kształcenia przyszłych tłumaczy na poziomie akademickim ważne jest, poza przekazaniem studentom teoretycznych podstaw zawodu, zwrócenie uwagi na to, że terminy specjalistyczne się nie przekładają, lecz substytuują. Istotą kształcenia specjalistycznego jest zatem podkreślanie, że konsekwentne przestrzeganie tej zasady doprowadzi do wykształcenia specjalistów w zakresie tłumaczenia tekstów judykatywnych(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Horecky J.: Zakłady slovenskej terminologie. SAV, Bratislava 1956. http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/ (dostęp: 04.06.2015). http://eurovoc.europa.eu (dostęp: 04.06.2015). http://iate.europa.eu/ (dostęp: 04.06.2015)
 2. Juchnieviczova V., Zorićakova G., Papierz M.: Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej polsko-słowacki. Wiedza Powszechna, Kraków 2008
 3. Kłos P., Matulewska A., Nowak-Korcz P.: Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny. "Investigationes Linguisticae" 2007
 4. Kopczyńska M.: Przekład tekstów specjalistycznych - oczekiwania a wyzwania i praktyka. "Rocznik Przekładoznawczy" 2015, nr 10. Studia nad teorią, praktyką i dydaktykąprzekładu
 5. Masar L: Ako pomenuvame v slovenćine. Kapitolky z terminologickej teorie a praxe. "Spisy SJS" 2000
 6. Pieńkos J.: Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie - Prawo w języku. Muza S.A. Oficyna Prawnicza, Warszawa 1999
 7. Raćakova A.: Interkulhirna kompetencja a didaktika translacie. W: Spotkania międzykulturowe II. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Red. K. Jarząbek, A. Ruttar, S. Sojda. Wydawnictwo UŚ, Wydawnictwo Gnomę, Katowice 2012
 8. Tambor J., Majkiewicz A.: Polski język turystyki jako cel nauczania cudzoziemców. W: Języki, specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Red. P. Mamet, A. Mrózek. Śląsk, Katowice 2003
 9. Szymczak-Rozlach M., Goótsova A.: Yybrane problemy prekladu v odbornych textoch (na slovensko-pol'skom materiali). W: Slovenćina ako cudzi jatyk. Red. J. Pekaro- vićova. SAS, Bratislava 2016
 10. Wróblewski B.: Język prawny i prawniczy. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948
 11. Wytyczne polityki terminologicznej. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowej. Tłum. E. Gołębiowska i in. http://www.infoterm.info/ pd!7activities/guidelines/Wytycznepolitykiterminologicznej _pl.pdf (dostęp: 10.06.2015)
 12. www.data.juls.savba.sk (dostęp: 04.06.2015)
 13. www.zbierka.sk (dostęp: 30.05.2015)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu