BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plucińska Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski), Fok Agnieszka D. (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie)
Tytuł
Mandala w sztuce i w terapii
Mandala in Art and Therapy
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 109-131, rys., bibliogr. 38 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Sztuka, Kultura, Religia
Art, Culture, Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule krótko ukazana jest bogata historia symboliki koła w kulturze. Przedstawiono definicję mandali w perspektywie koncepcji C.G. Junga. Zaprezentowano także wybrane dzieła kilku współczesnych artystów związanych z filmem oraz sztukami wizualnymi, którzy wykorzystywali motyw koła w swojej twórczości. Na zakończenie opisane zostały mandale wykonane przez pacjentkę w procesie terapii oraz mandala stworzona przez uczestniczkę warsztatów pokonferencyjnych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents briefly the history of the symbolism of the Circle in culture. The concept of "mandala" has been described from the perspective of C. G. Jung philosophy. A selection of works by several contemporary artists associated with cinematography and the visual arts, who used this motif in their works, has also been discussed. The last part of this paper contains a description of the mandalas made by a patient during her treatment, as well as the mandalas designed by a participant of post-conference workshops. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biedermann H., Leksykon symboli, tłum. J. Rubinowicz, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001.
 2. Broll U., Urbanowicz A., Niebezpieczne związki. Katalog do wystawy Urszula Broll -Andrzej Urbanowicz, Instytut Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, Katowice 2015.
 3. Eliade M., Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, tłum. M.i P. Rodakowie, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.
 4. Estetyka czterech żywiołów. Ziemia. Woda. Ogień. Powietrze, red. K. Wilkoszewska, Uniwersitas, Kraków 2002.
 5. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Informator Kulturalny/Listopad, Oficjalne materiały ESK sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wrocław 2016.
 6. Fincher S., Kreatywna mandala, tłum. D. Rossowski, JK, Łódź 2008.
 7. Fok A.D., Plucińska K., Mandala - aspekt kulturowy i psychoterapeutyczny [w:] "Albo albo. Problemy Psychologii i Kultury", nr 1, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Kraków 2015, s. 129 -145.
 8. Forty S., Znaczenie symboli, tłum. W. Cichocki, Wydawnictwo KDC, Warszawa 2008.
 9. Galanter P. [w:] www.fpiec.pl/post/2015/07/02/sztukageneratywna, dostęp: 20.07.2016 r.
 10. Gorządek E., Wojciech Fangor, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2004, http://culture.pl/pl/tworca/wojciech-fangor, dostęp: 20.07.2016 r.
 11. Hanford O., Karolak W., Mandala w arteterapii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.
 12. Hanford O., Karolak W., Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 13. http://www.fpiec.pl/post/2015/07/02/sztukageneratywna, dostęp: 20.07.2016 r.
 14. http://www.jungpoland.org/pl/czerwona-ksiega.html, dostęp: 19.07.2016 r.
 15. http://www.moniworsztynowicz.pl/#/paintings/gallery/woman-search-soul, dostęp: 20.07. 2016 r.
 16. Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 17. Jung C.G., Mandala. Symbolika człowieka doskonałego, tłum. M. Starski, Wydawnictwo Brama, Poznań 1993.
 18. Jung C.G., The psychology of Transference, Vol. 16 Collected Works, par. 405.
 19. Jung C. G., Zasadnicze problemy psychoterapii, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1994.
 20. Karolak W., Arteterapie. Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce, Difin, Warszawa 2014.
 21. Karolak W., Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce, Difin, Warszawa 2015.
 22. Kopaliński W., Słownik symboli, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 23. Królikowska M., Wojciech Fangor - patrząc na obraz przez teleskop, 2016, http://niezlasztuka.net/o-sztuce/wojciech-fangor-patrzac-obraz-teleskop/, dostęp: 20.07.2016 r.
 24. Kuśmierczyk E., Symbolika przestrzeni zamkniętej. "Wesele" Andrzeja Wajdy jako mandala, Zakład Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej, Instytut Sztuki PAN, "Kwartalnik Filmowy" 2012, Rok XXXIV, Nr 79 (139), s. 6 - 21.
 25. Libera Z., Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i w innych kulturach słowiańskich, "Etnografia Polska" 1987, z. 1, s. 121-122.
 26. Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
 27. Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, tłum. A.i M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 28. Owusu H., Symbole Afryki, , tłum. opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Kos, Katowice 2002.
 29. Plucińska K., Mandala w psychoterapii [w:] Terapia w służbie sztuki, sztuka w służbie terapii, red. A. Kuczyńska, M. Czub, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, s. 197 - 204.
 30. Plucińska K., Mandala w psychoterapii grupowej [w:] Światy równoległe. Sztuka narzędziem terapii i komunikacji, red. G. Borowik, A. Kowal, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2013, s. 137-140.
 31. Popek L.P., Psychologia twórczości plastycznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 32. Rajkowski M., Grafika generatywna Briana, "Format. Pismo Artystyczne" 2006, nr 49, s. 18 -19.
 33. Samuels A., Shorter B., Plaut F., Krytyczny słownik analizy Jungowskiej, tłum. W. Bobecki, L. Zielińska, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1994.
 34. Sikora K., Mandala według Carla Gustava Junga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń- skiego, Kraków 2006.
 35. Sharp D., Leksykon pojęć i idei C.G. Junga, tłum. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Wrocławskie, Wrocław 1998.
 36. Strumiłło A., Summa, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Nad Czarną Hańczą, Suwałki 2011.
 37. Urbanowicz A., Akumulatory dobroczynnej energii, "Format" 2000 nr 33/34. s. 27 i 95.
 38. Wittchen E., Mandala. Mapa buddyjskiego kosmosu, "Sztuka.pl" 2010, nr 172 -173.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu