BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kundera Jarosław (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Brexit
Brexit
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 2 (14), s. 56-72, bibliogr. 19 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Brexit, Handel, Strefy wolnego handlu, Imigracja
Brexit, Trade, Free trade area, Immigration
Uwagi
Klasyfikacja JEL:
streszcz., summ.
Abstrakt
Brexit, czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, jest precedensem w sześćdziesięcioletniej historii UE i otwiera niewątpliwie nowy rozdział dla Europy i jej procesu zjednoczenia. Do tej pory UE przyjmowała tylko kolejnych nowych członków, natomiast obecnie zmniejsza się, i to o jeden z najważniejszych krajów członkowskich. Brexit wpłynie oczywiście na kształt nie tylko integracji europejskiej, ale także całej światowej gospodarki, ponieważ wpisuje się w widoczną obecnie tendencję do protekcjonizmu, większej kontroli międzynarodowej i stawiania nowych barier. Artykuł ten jest jedną z pierwszych prób analizy przyczyn i najważniejszych konsekwencji ekonomicznych Brexitu. Autor w swoich badaniach używa znanej metodologii non-Europe, biorąc pod uwagę, że to, co dzisiaj jest korzyścią z integracji, jutro może okazać się kosztem dezintegracji, i że na koszty i korzyści Brexitu wpłynie ostatecznie kształt przyszłego porozumienia pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Bexit będzie niósł ze sobą koszty dezintegracji zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i innych dla członków UE, w tym także Polski.(abstrakt oryginalny)

Brexit, that is leaving of the UK from the EU is a precedent in the sixty-year history of the EU and it opens the undoubtedly new chapter for Europe and its process of unification. So far the community has only extended to new members, it is now reduced by one of the most important partners. Brexit will affect the shape of course not only of European integration, but also the whole world economy as part of a regeneration trends to protectionism and putting up new barriers. This article is one of the first attempts to short term analysis and the most important economic consequences of Brexit. The author in their research uses a known methodology of non-Europe, taking into account the fact that the costs and benefits of Brexit significant impact will have a future agreement between the EU and the United Kingdom. Brexit will bring higher costs than benefits resulting from the reduction in trade, the capital movements and people between the EU and the United Kingdom. The potential cost of the UK leaving the EU can also be unpredictable knock-on effect both for the UK and other EU Member States, including Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baier S.L., Bergstrand J.H., Egger P., McLaughlin P.A., 2008, Do economic integration agreements actually work? Issues in understanding the causes and consequences of the growth of regionalism, World Economy 31(4).
 2. Barysch K., 2006, Enlargement Two Years On: Economic Success or Failure?, Centre for European Reform, April.
 3. CNN Money (New York) published June 24, 2016.
 4. Daily Mail, 2016, September 15, 201, The EU Budget, European Commission, Brussels.
 5. Dhingra S., Ottaviano G., Sampson T., Van Reenen J., 2017, The impact of Brexit on foreign investments in UK,
 6. Emerson M., Aujean M., Catinat M., Goybet P., Jacuemin A., 1991, The Economics of 1992, Oxford University Press, p. 193-203.
 7. European Commission, 2016, The EU Budget, Brussels.
 8. http://www.votewatch.eu/blog/top-8-effects-of-brexit-on-the-future-eu-policies/#sthash.2Y0B7YHI.dpufIt.
 9. IBD Weekly, 2016, Global Busienss,Mull their Own Brexit, August 23-25 vol. 33, no. 25.
 10. Kundera J., 2003, Jednolity rynek europejski, Kraków, s. 31-32.
 11. Kundera J., 2013, Poland in the Process of European Economic Integration, Warszawa, s. 87-111.
 12. Landes D.S., 2015, Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 13. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2005, UKIE, Warszawa.
 14. Statistcis Trade Profiles, 2015. Szostkiewicz A., 2016, Unia Na Wieki, Polityka, Warszawa, 7.12-13.12.2016.
 15. The Economic Impact of Brexit. A Report of Capital Economics for Woodford Investment Management, 2016, London, February.
 16. The 2015 World Investment Report of the United Nations Conference on Trade and Development, 2015, New York.
 17. The Economist, 25th March RD 2017, The Economist, April 1st-7the.
 18. Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/30 Dz.U.2004.90.864/30, Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu