BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korpus Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Banach Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent)
Tytuł
Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze gospodarki cyfrowej
Enterprises in the Sector of High Technologies in the Era of Digital Economy
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 132-140, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przemysł wysokich technologii, Technologie cyfrowe, Internacjonalizacja, Fuzje i przejęcia
High-tech industry, Digital technologies, Internationalization, Mergers and acquisitions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę sektora i przedsiębiorstw nowych technologii, wskazano istotną cechę wtórną tych podmiotów, a mianowicie ich dużą skłonność do internacjonalizacji i rozwoju poprzez fuzje i przejęcia. Zaprezentowano też specyfikę transakcji realizowanych w sektorze zaawansowanych technologii uwzględniając wyzwania jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the peculiarity of the sector of high technologies and the characteristics of high-tech enterprises. It also shows the high propensity of the high-tech company to internationalization and growth through mergers and acquisitions (M&A). The article also presents a specificity of M&A in the technology sector taking into account the challenges posed by the digital transformation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Deloitte, M&A Trends Report 2016 Our annual comprehensive look at the M&A market, s. 4-14, https://vvww2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/mergers-acqisitions/deloitte-au-us-ma-trends-2016-report-180516.pdf, dostęp z dnia 10.01.2017.
 2. Duliniec E., 2013, Ujęcie teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji. Gospodarka Narodowa, (1-2), s. 31-51.
 3. Eurstat, Glossary/.Hihg-tech,www.ec.europa.eu/Eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech, dostęp z dnia 9.01.2017.
 4. EY, Global technology MSA report, Megadeals rise: 2015 sets all-time value record, 2016, s.6-26, http://www.ey.eom/Publication/vwLUAssets/Global_technology_lv1A:_4Q15_and_year_in_ review/$RLE/EY_M&A_4Q15_and_year_in_review_DC0300.pdf, dostęp z dnia 03.01.2017.
 5. GUS, Nauka i technika w 2014 r., 2015, Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Mojsiewicz M i Rozkruta D., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 24-25 i 199-200
 6. Jarosiński M., 2013, Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 186-193.
 7. Korpus J., 2016, Fuzje i przejęcia a elastyczność strategiczna przedsiębiorstw, w: Poniatowska-Jaksch M. (red), Narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W kierunku nowego myślenia strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 193.
 8. Matusiak K., 2008, Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, PARP, Warszawa, s 379.
 9. 9 Newseria, 2016, Nadchodzi era gospodarki cyfrowej, http://www.biznes.newseria.pl/news/ nadchodzi_era__gospodarki,p1585730766, dostęp z dnia 27.01.2017.
 10. Niedbalska G. i inni, 1999, Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 98.
 11. OECD, 2011, Annex 1, Technology intensity definition, e.1, www.oecd.org/sti/ind/48350231 pdf. dostęp z dnia 4.01.2017.
 12. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2015, Przegrupowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, w: Poniatowska-Jaksch M. (red), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 106.
 13. PwC US, Strong Fundamentals Set the Stage for Technology Deals Uptick in 2014, According to PwC US, www.pwc.com/us/en/press-releases/2014/2014-outlook-technology-deals-press release.html, dostęp z dnia 29.01.2017.
 14. Ratajczak-Mrozek M., 2011, Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech), Przegląd Organizacji, nr 2, s. 26-29.
 15. 15 Wojnicka E., Klimczak P, Wojnicka M., Dąbkowski J., 2006, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa, s. 7-21.
 16. UNCTAD,WorldInvestmentRaport2016,s.10-14, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf, dostęp z dnia 24.01.2017.
 17. Zakrzewska-Bielawska A., 2011, Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 20-26, 115-116,124-125.
 18. Zakrzewska-Bielawska A., 2012, Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, wydanie specjalne, Łódź, s. 204-212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu