BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtysik Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Model procesu projektowania strategii
Model of the Design Process a Strategy
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 3-11, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Proces projektowania, Formułowanie strategii, Koncepcja przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Analityczny proces hierarchiczny
Design process, Strategy formulation, Enterprise concept, Employees in enterprise, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest budowa oraz analiza modelu określającego proces projektowania strategii, z uwzględnieniem czynników makrootoczenia. Przyjęto dwa warianty projektowania strategii. Pierwszy zakładający, że proces projektowania strategii jest inicjowany i opracowany przez naczelne kierownictwo firmy (inicjatywy "odgórne"). Drugi wariant uwzględniający partycypację pracowników w procesie projektowania (inicjatywy "oddolne"). Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody Procesu Analitycznej Hierarchizacji. Głównym założeniem autora było określenie, iż projektowanie strategii dotyczy kompleksowych prac, w ramach, których powstaje koncepcja rozwoju firmy. Natomiast inicjowanie prac nad strategią oraz odpowiedzialność za przebieg procesu należą do zadań kierownictwa firmy. Strategia jest zatem wynikiem pracy naczelnego kierownictwa, czyli "odgórnego" procesu projektowania strategii. Założono zatem, że pracownicy w bardzo niewielkim stopniu uczestniczą w procesie projektowania strategii.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the construction and analysis of a model defining the process of designing the strategy, taking into account macro-factors. Adopted two variants of the design strategy. The first option assumes that the process of designing a strategy is initiated and developed by the top management of the company. The second variant takes into account employee participation in the design process. The analysis was conducted using the method of Analytic Hierarchy Process. The main aim of the author was to determine that the design a strategy applies complex work in which arises the concept of development. Initiating work on the company's strategy and responsibility for the process belongs to the company's management. The company's strategy is therefore the result of work-in-chief executives. It was assumed that workers rarely participate in the design process strategy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cabała P., 2014, Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 108.
 2. Humble J.W., 1975, Zarządzanie przez określanie celów, PWE, Warszawa, s. 17
 3. Kaleta A. (red), 2014 Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 46.
 4. Kaleta A., 2010, Współczesna strategia - kierunek czy reguła rozwoju, w: Krupski R. (red), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Zeszyty WWSZiP, Wałbrzych, s. 23-34.
 5. 5 Karpacz J., 2010, Determinanty dostrzegania i wykorzystywania okazji przez przedsiębiorców, w: StabryłaA. (red), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Kraków, s. 47.
 6. Mintzberg H., Lampel J., Quinn J.B., Ghoshal S. , 2003, The Strategy Process, Pearson Prentice Hall, New Jersey, s. 5.
 7. Mikuła В., 2001, W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków, s. 52.
 8. Mintzberg Η. , 1994, The fall and rise of strategie planning, Harvard Business Review, Jan-Feb, s. 107-114.
 9. Obłój К. , 1998, Strategia organizacji, PWE, Warszawa, s. 29.
 10. Реnс-Pietrzak I., 2015, Partycypacja pracowników w budowie strategii "od dołu" organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź, Nr 1200, s. 132-136.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt Κ., 2002 , Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 149-152.
 12. Prusak Α., Stefanów Ρ. , 2014, ΑΗΡ- analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 38.
 13. Prusak Α., Strojny J., Stefanów Ρ. , 2014, Analityczny Proces Hierarchiczny (ΑΗΡ). Na skróty - kluczowe pojęcia i literatura, Humanities and Social Sciences, vol. XIX, 21 (4/2014), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 185-186.
 14. 14 Saaty T.L. , 2001, Decision Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, University of Pittsburgh, RWS Publications, Pittsburgh
 15. Stabryła A. (red), 2015, Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa, s 339.
 16. Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, s. 64.
 17. Webber R.A., 1996, Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa, s. 332.
 18. 18 Wojnarowska M., 2016, Cost Analysis For Implementing The Concept of Sustainable Development in an Enterprise, Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice, Quarterly Journal, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, No 1, s. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu