BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądry Cezary (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Sochircă Vitalie (Moldova State University, Moldova,)
Tytuł
Foreign Economic Links of the Republic of Moldova and Their Dynamics in 1991-2015
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(2), s. 59-67, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Integration and Disintegration Processes from the International Perspective in European of Post-Socialist Countries
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Eksport, Import
Foreign trade, Foreign investment, Export, Import
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Mołdawia
Republic of Moldova
Abstrakt
The paper presents changes in foreign links of the Republic of Moldova in the field of trade balance (import and export of goods) and capital ties in the form of foreign direct investment. The focus was not only on the value of turnover but also on its branch structure and geographical directions. The most important determinants forming these relationships, in particular, the natural, historical, political, and institutional ones have also been presented. The collected data show the changes that have taken place during Moldova's independence, with the starting point being 1991, the year in which Moldova regained independence. In this way the directions of economic integration of the country could be demonstrated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barański N., 1953, Geografia gospodarcza ZSRR, WZWS, Warszawa.
 2. Demel J., 1986, Historia Rumunii, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 3. Ławriszczew A., 1969, Geografia ekonomiczna ZSRR, PWE, Warszawa.
 4. Mądry C., 2002, Spatial Structure of Foreign Direct Investments in Ukraine, Revista Română de Geografie Politică, IV(1-2), 79-86.
 5. Maryański A., 1987, Geografia ekonomiczna Związku Radzieckiego, PWE, Warszawa.
 6. Mâtcu M., Sochircă V., 2001, Geografia umană a Republicii Moldova, Editura ARC, Chişinău.
 7. Stępniewski T., 2011, Geopolityka region Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Instytut Europy Środkowo- Wschodniej, Lublin-Warszawa.
 8. Народное хозяйство Республики Молдова. Anuar statistic 1991, 1992, Departamentul de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova, Tipografia C.P.C., Chişinău.
 9. Сокиркэ В., Мытку М., 2016, Социально-экономическая география Республики Молдова, М-во просвещения Респ. Молдова, Ed. a 3-a, Arc (Combinatul Poligrafic), Chişinău.
 10. Статистический ежегодник Республики Молдова 1994, 1995, Departamentul Statisticii al Republicii Moldova, Chişinău.
 11. Статистический ежегодник Республики Молдова 1999, 2001, Departamentul Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova, Chişinău.
 12. http://bloknot-moldova.md [22.05.2016]
 13. http://capital.market.md [05.06.2016]
 14. http://data.worldbank.org [19.05.2016]
 15. http://hdr.undp.org [19.05.2016]
 16. http://jurnal.md [22.05.2016]
 17. http://lex.justice.md [19.05.2016]
 18. http://trade.ecoaccord.org [06.06.2016]
 19. http://www.cefta.int [22.05.2016]
 20. http://www.cis.gov.md [18.05.2016]
 21. http://www.statistica.md [22.05.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.013.5458
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu