BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malska Marta (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), Zinko Yurii (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), Antoniuk Nataliia (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Tytuł
Ecotourism and Geotourism in Ukraine
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(4), s. 27-33, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Selected Issues of Changes in Tourism in Central and Eastern Europe
Słowa kluczowe
Ekoturystyka, Turystyka, Parki narodowe
Ecotourism, Tourism, National parks
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Cognitive nature tourism in Ukraine has a long tradition of development. Today, ecotourism, active forms of tourism, ethnographic trips and trips to historical and cultural destinations are mostly developed. The most popular offers come from national parks and other natural areas with preserved natural, historical and cultural environments. Among the regions with active forms of tourism, the Carpathian mountain region and the Crimea with a well-developed network of hiking and biking trails should be noted. Rafting on the Black Cheremosh, Prut, Southern Bug, Dniester, Desna, Sluch, Teteriv and other rivers is quite popular as well as trips to caves (in Podillia, the Carpathians and the Crimea), which are often combined with visits to other natural attractions. Travel agencies, specialized clubs, national parks and nature reserves, which cooperate to promote their offers on domestic and international tourist market, organize informative trips.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hetman W., Zinko J., 2002, Turystyka w parkach narodowych Ukrainy, [in:] J. Partyka (ed.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Drukarnia Kolejowa w Krakowie, Ojców, 455-468.
 2. Lyubitsewa O., Kiptenko V., Malska M., Rutynsliy M., Zan'ko Y., Zinko Y., 2012, Geography of tourism of Ukraine, [in:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (eds.), Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development Univerity of Wrocław, Wrocław, 445-489.
 3. Szczecinski R., Jagusiewicz A., Kowesznikow W., Lozynskij R., Malska M., Zinko J., 2004, Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej, Instytut Turystyki, Warszawa.
 4. Зінько Ю., Гетьман В., 2002, Розвиток туризму в національ- них парках Українських Карпатах, [in:] Гори і люди. Т. 1., КБЗ, Рахів, 353-363.
 5. Зінько Ю.В., Мальська М.П., 2001, Розвиток екотуризму на транскордонній височині Розточчя, [in:] Розточан- ський збір 2000. Т. 2., Меркатор, Львів, 32-35.
 6. Кифяк В.Ф., 2003, Організація туристичної діяльності в Україні, Книги-ХХІ, Чернівці.
 7. Любіцева О., Сташук К., 2002, Розвиток екологічного ту- ризму в Україні, Економічна та соціальна географія, 53, 189-196.
 8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І., 2004, Основи турис- тичного бізнесу, Центр навчальної літератури, Київ.
 9. Масляк П.О., 2008, Рекреаційна географія, Знання, Київ.
 10. Українська Асоціація активного та екологічного туризму, 2014, http://uaeta.org/ua/participant/list [20.01.2014]
 11. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю., 2005, Історія розвитку туризму, Альтерпрес, Київ.
 12. Федорченко В.К., Дьорова Т.А., 2002, Історія туризму в Україні, Вища школа, Київ.
 13. Шевчук О., 2012, Потенційні геотуристичні об'єкти і регі- они України, [in:] Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: Матеріали VI Міжнародної науко- вої конференції, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Фран- ка, Львів, 407-419.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.024.5811
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu