BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych
The Attractiveness of the Polish Capital Market for Individual Investors
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 63-70, tab., bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Inwestor indywidualny, Giełda papierów wartościowych
Individual investors, Stock market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D14 , E44 , G23
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania na temat stopnia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego na tle rynków kapitałowych innych państw. Wykorzystano w tym zakresie podstawowe wskaźniki opisujące rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zestawiając ich wartości z wartościami postulowanymi w teorii ekonomii i wartościami charakteryzującymi inne giełdy papierów wartościowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents considerations certainly was the degree of attractiveness of the Polish capital market against the background of the capital markets of other countries. U sed in the field of basic indicators describing the development of the Warsaw Stock Exchange comparing their values with the values postulated in economic theory and values characterizing other securities exchanges.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (LXXII).
 2. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2013). Cechy rozwoju giełdowego rynku akcji w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63.
 3. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2007). Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poznań: Wydawnictwo AE Poznań.
 4. Maciejewski, A., Pawłowicz, L., Rozłucki, W. (2014). Przełomowy projekt na rzecz poprawy wiarygodności rynków. Pobrane z: http://gpwmedia.pl/upload/pdf/Przelo mowy_projekt_16_04_2014.pdf. (25.10.2016).
 5. Narodowy Bank Polski (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Pobrane z: www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj (25.10.2016)
 6. Perz, P., Kaźmierkiewicz, P., Dzyuma, U., Harasym, R., Bochenek, P., Cebotari, M. (2011).
 7. Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", 4 (7).
 8. Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1.
 9. Przybylska-Kapuścińska, W. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (LXXII).
 10. Stępień, K. (2003). Drogie akcje i niewielka płynność. Parkiet, 2304.
 11. Wąsowski, W. (2011). Manipulacje giełdowe: od fałszywych informacji do nadużyć i przestępstw. Przegląd Corporate Governance, 2 (26).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu