BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Faliński Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Droga gminy Gizałki do Flagi Europy : dobre praktyki gminy wiejskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej
The Path of the Community of Gizałki to the European Flag of Honour : the Best Practice of a Rural Community in International Cooperation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 145-157, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Współpraca międzynarodowa, Dobre praktyki, Współpraca regionalna, Pobudzanie aktywności, Nagrody
District, International cooperation, Good practice, Regional cooperation, Activity stimulation, Employee reward
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony jednej z ponad półtora tysiąca polskich gmin wiejskich. Stanowi prezentację i analizę współpracy międzynarodowej tej w swojej wielkości - tak rozumianej ludnościowo, jak i powierzchniowo - przeciętnej, leżącej w centralnej Polsce gminy wiejskiej, natomiast jeśli chodzi o swoją aktywność międzynarodową - gminy wyjątkowej. Gizałki bowiem są laureatem dwóch znaczących i prestiżowych nagród międzynarodowych - Dyplomu Europejskiego i Flagi Europejskiej, przyznanych przez Radę Europy za wkład tego samorządu terytorialnego we współpracę europejskich wspólnot lokalnych i udział w budowaniu poczucia wspólnotowości wśród Europejczyków. W niniejszym artykule została przedstawiona działalność międzynarodowa gminy Gizałki, za którą otrzymała ona wspomniane nagrody, oraz wskazano, co zdecydowało o tak znaczącej aktywności międzynarodowej tej gminy.(abstrakt oryginalny)

The article describes one of over one thousand five hundred Polish rural communities. It presents and evaluates international cooperation of this rural community, located in central Poland, with an average population and area, but exceptional when it comes to its international activity. Gizałki (that is the name of the community) is so exceptional because it is the winner of two significant and prestigious international awards - the European Diploma and the Flag of Honour granted by the Council of Europe for its contribution to the cooperation of all European local communities, as well as for participation in building a sense of community among European citizens. The article presents the international cooperation of Gizałki for which it received the abovementioned awards, and indicates what determined its international activity to be of such great importance.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B.R., Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Muza, Warszawa 2014.
 2. Dworak K., Współpraca międzynarodowa miast na przykładzie miasta Krakowa, Promotor, Kraków 2011.
 3. Faliński S., Aktywność międzynarodowa Warszawy, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 3(45)/2015.
 4. Faliński S., Stosunki międzynarodowe samorządu terytorialnego (wstępny zarys problematyki), "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 26/2011, seria: "Stosunki Międzynarodowe".
 5. Faliński S., Współpraca międzynarodowa gminy miejsko-wiejskiej. Przypadek Olecka, " Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 2016, vol. 49.
 6. Faliński S., Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych, [w:] Wymiana i konkurencja. Środowisko i formy promocji Polski w świecie. "Studia i analizy dyplomacji kulturalnej i publicznej" nr 2, Instytut Adama Mickiewicza i Collegium Civitas, Warszawa 2011.
 7. Glapa A., Współpraca międzynarodowa gminy Gizałki, Gizałki 2016 (na prawach maszynopisu).
 8. Kaczmarek T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, UAM, Poznań 2005.
 9. Modzelewski W., Żukowski A., Polski samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych. Zarys problematyki, [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 10. Paczyńska K., Stachowiak A., Porawski A., Lekki H., Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik, Związek Miast Polskich, Poznań 2009.
 11. Prezentacja komputerowa przygotowana w gminie Gizałki 15 lat współpracy Gizałki- Momignes.
 12. Prezentacja komputerowa przygotowana w gminie Gizałki Gizałki-Apen 15 lat współpracy.
 13. Prezentacja komputerowa przygotowana w gminie Gizałki Gizałki-Spišské Vlachy 2001-2011.
 14. Rozmowa przeprowadzona przez autora z zastępczynią wójta gminy Gizałki Anną Glapą 06.06.2016 roku.
 15. Rozmowa przeprowadzona przez autora z zastępczynią wójta gminy Gizałki Anną Glapą 07.06.2016 roku.
 16. Sikora K., Szreniawski P., Administracyjnoprawne formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki, Zarzadzania i Administracji" 2008, nr 1.
 17. Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.
 18. Swianiewicz P., Kontakty międzynarodowe samorządów, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 10 (178).
 19. Woźniak M., Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego i standardów międzynarodowych, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 4 (172).
 20. Zięba-Załucka H., Współpraca międzynarodowa samorządów, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2 (205-206).
 21. www.apen.de
 22. www.eurodesk.pl
 23. www.gemeinde-petersberg.de
 24. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_anor.pdf
 25. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_apen.pdf
 26. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_belgia.pdf
 27. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_chorwacja.pdf
 28. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_dania.pdf
 29. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_litwa.pdf
 30. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_morl.pdf
 31. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_schonau.pdf
 32. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_spiske_vlachy.pdf
 33. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_starosiljie.pdf
 34. www.gizalki.pl/files/file/samorzad/umowa_szklo.pdf
 35. kukljica.hr
 36. www.momignes.be
 37. www.schoenau-im.at
 38. spisskevlachy.sk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1414
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu