BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zakorzenienie społeczne jako stymulanta zaufania w kooperacji przedsiębiorstw turystycznych
Social embeddedness as a stimulant of trust in tourist entrepreneurs cooperation
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 199-213, bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zaufanie, Współpraca, Turystyka
Trust, Cooperation, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę zaufania oraz społecznego zakorzenienia przedsiębiorców w gospodarce. Jest to koncepcja autorstwa Marka Granovettera, zgodnie z którą uznaje się, że na decyzje gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorców wpływ mają nie tylko czynniki o charakterze stricte ekonomicznym, lecz także relacje interpersonalne (społeczne) nawiązywane między podmiotami. Celem opracowania jest wyjaśnienie, w jaki sposób zakorzenienie społeczne służy budowaniu zaufania we współpracy między partnerami będącymi przedsiębiorcami w sektorze turystycznym. W pierwszej części - stanowiącej przegląd literatury - odniesiono się do kooperacji w sektorze turystycznym - uzasadniono potrzebę podejmowania takiej współpracy oraz wskazano możliwe jej formy. Następnie zaprezentowano sposób rozumienia zaufania, jego funkcje, wymiary oraz mechanizmy. W kolejnej części przedstawiono koncepcję zakorzeniania społecznego. Część drugą i trzecią stanowią odpowiednio - metodologia oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w latach 2013-2014 w gminie Wisła na południu Polski. Rozważania zakończono syntetycznym podsumowaniem. W opracowaniu pokazano, że zakorzenienie społeczne sprzyja budowaniu zaufania w różnych jego wymiarach, tzw. kognitywnym, jak i afektywnym, a to z kolei służy podejmowaniu, rozwojowi i efektom współpracy w sektorze turystycznym.(abstrakt oryginalny)

In the paper there was presented the issue of trust and social embeddedness of entrepreneurs in the economy. This is a concept authored by Mark Granovetter, according to which on economic decisions made by entrepreneurs not only economic factors, but also interpersonal (social) relations between entities, influence. The aim of the paper is to explain the way in which social embeddedness serves building trust in cooperation between partners being entrepreneurs in a tourism sector. In the first part - a literature review - there was presented cooperation in a tourism sector - the need of such a cooperation building was justified and its possible forms were identified. Afterwards, there was presented the way of understanding trust, its functions, dimensions and mechanisms. Further, there was presented the concept of social embeddedness. The second and third parts consist of methodology and results of empirical research conducted in 2013-2014 in Wisła municipality in the south of Poland. The paper is finished by a synthetic conclusions. In the paper there was showed that social embeddedness serves building trust in its different dimensions - cognitive and affective one, which in turn favors cooperation building in a tourism sector, this cooperation development and its effects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auerbach C., Silverstein L. B., Qualitative data: An introduction to coding and analysis, New York University Press, New York 2003.
 2. Bachmann R., Zaheer A., Trust in interorganizational relations, [w:] Cropper S., Ebers M., Huxham C., Ring P. S. (eds.), The Oxford handbook of inter-organizational relations, Oxford University Press, Oxford, UK 2008, pp. s. 533-554.
 3. Beritelli P., Cooperation among prominent actors in a tourist destination, "Annals of Tourism Research" 2011, Vol. 38, No. 2.
 4. Bornhorst T., Ritchie B., Sheehan L., Determinants of tourism success for DMOs & destinations: An empirical examination of stakeholders' perspectives, "Tourism Management", 2010, Vol. 31 (5), pp. 572-589.
 5. Czakon W., Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9, s. 13-15.
 6. Denzin N. K., Lincoln Y. S., Handbook of qualitative research. Sage Publications, Inc., Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington 1994.
 7. Eisenhardt K. M., Graebner M. E., Theory building from cases: Opportunities and challenges, "Academy of Management Journal" 2007, Vol. 50 (1), pp. 25-32.
 8. Granovetter M., Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology" 1985, Vol. 91 (3), pp. 481-510.
 9. Grzesiuk K., Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 10. Gulati R., Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances, "Academy of Management Journal" 1995, Vol. 38 (1), pp. 85-112.
 11. Hasło "Wisła - miasto", https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis a_ (miasto) [10.09.2016].
 12. Bank Danych Lokalnych, portret terytorium dot. Wisły, http://swaid.stat.gov.pl/Dashboards/ Portret terytorium.aspx [12.09.2016].
 13. Jack S. L., Approaches to studying networks: implications and outcomes, "Journal of Business Venturing" 2010, No. 25, pp. 120-137.
 14. Kostera M., Antropologia organizacji: Metodologia badan terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 15. Lewicki R. J., McAllister D. J., Bies R. J., Trust and Distrust: New Relationship and Realities, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23 (3), pp. 438-458.
 16. Magnani L., Theoretical abduction, [in:] Abduction, Reason and Science, L. Magnani (ed.), Kluwer Academic/Plenum Publishes, New York 2001, pp. 15-52.
 17. McAllister D. J., Affect- and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations, "Academy of Management Journal" 1995, Vol. 38 (1), pp. 24-59.
 18. Miles M. B., Huberman A. M., Qualitative data analysis: A sourcebook,: Sage Publications, Beverly Hills 1994.
 19. Powell W. W., Neither market nor hierarchy: network forms of organization, [in:] Straw B., Cummings L. L. (eds.) Research in Organizational Behavior, JAI Press, Greenwich, CT 1990.
 20. Rempel J. K., Holmes J. G., Zanna M. P., Trust in close relationships. "Journal of Personality and Social Psychology" 1985, Vol. 49 (1), pp. 95-112.
 21. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, WN PWN, Warszawa 2008.
 22. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 23. Uzzi B., Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, "Administrative Science Quarterly" 1997, Vol. 42 (1), pp. 35-67.
 24. WTTC, Travel & Tourism. Economic Impact 2016, World, London 2016. http://www. wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/country-reports/ [26.02.2017].
 25. WTTC, Travel & Tourism. Economic Impact, Poland, 2016, World, London 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu