BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Khovalko Anna (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Tytuł
Prospects of the Karst-Speleological National Park "Podillia Speleoregion" Establishment and Operation
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(4), s. 45-51, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Selected Issues of Changes in Tourism in Central and Eastern Europe
Słowa kluczowe
Parki narodowe, Turystyka, Rekreacja
National parks, Tourism, Recreation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The article analyses the present speleological resources on the territory of Ukraine. Within the boundaries of Podilllia speleoregion zonation has been performed in order to improve the organizational and administrative control of its tourist recreational reclamation. The relevance of Podillia speleoregion establishnment in the structure of national park has been proposed as to adjust and to monitor the whole recreational activity on its territory. The purpose of such park establishment and main dimensions of its activity have been specified. Implementation of proposed ecologically directed actions will allow to support ecological survival of caves upon the controlled intensity of recreational tourist flows.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grodzicki J. (ed.), 1993, Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej, PTPNoZ, Warszawa.
 2. Gubała J., 2001, Jaskinie Niecki Nidziańskiej, A. Kasza, Kraków.
 3. Jahn A., Kozłowski S., Wiszniowska T. (eds.), 1989, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa- -Kraków-Gdańsk- Łódź.
 4. Konieczny R., Kramek F., Natanek T., Potok P., Pulina M., Rojek T., Szynalski J., Trumpus J., Zyzanska H., 1996, Jaskinie Sudetów, PTPNoZ, Warszawa.
 5. Weaver D., 2006, Sustainable tourism: theory and practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 6. Андрейчук В.Н., 1987, Кадастр печер Західно-Українського регіону. Проблеми вивчення, екології та охорони печер, Видавничий центр: Наукова думка, Київ.
 7. Блага М.М., 2000, Рекреаційно-ресурсний потенціал і фак- тори його використання, Український географічний журнал, 2, 28-30.
 8. Вахрушев Б.А., Топоркова Е.А., 2001, Узагальнення світово- го досвіду по створенню та функціонуванню карстово- спелеологічних національних парків і туристсько-екс- курсійних спелеокомплексів карстових ландшафтів, Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, 2, 24-31.
 9. Дублянский В.Н., Смольников Б.М., 1969, Карстолого-гео- физические исследования карстовых полостей При- днестровской Подолии и Покутья, Видавничий центр: Наукова думка, Київ.
 10. Коржик В.П., 2007, Карст і печери Буковини. Проблеми моніторингу, охорони і використання, Видавничий центр: Зелена Буковина, Чернівці.
 11. Кучерук А.Д., 1976, Карст Подолия, Видавничий центр: На- укова думка, Київ.
 12. Петлін В.М., Ховалко А.Б., 2014, Рекреаційно-туристич- ний потенціал карстових печер Поділля, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів.
 13. Радзієвський В.О., 1984, Подорож у підземну казку: путів- ник по карстових печерах Тернопільщини, Видавничий центр: Каменяр, Львів.
 14. Рідуш Б.Т., 2005, Підземні палеоландшафти, Фізична гео- графія та геоморфологія, Видавничий центр ВГЛ Об- рій, Київ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.027.5814
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu